Skrywer se voorwoord aan:

DINK EN DESTINY
Hierdie boek is met tussenposes tussen die jare 1912 en 1932 aan Benoni B. Gattell gedikteer. Sedertdien is dit weer en weer gewerk. Nou, in 1946, is daar min bladsye wat nie ten minste effens verander is nie. Om herhalings en kompleksiteite te voorkom, is alle bladsye verwyder, en ek het baie afdelings, paragrawe en bladsye bygevoeg.

Sonder hulp is dit twyfelagtig of die werk geskryf sou gewees het, want dit was vir my moeilik om terselfdertyd te dink en skryf. My liggaam moes stil wees terwyl ek die onderwerp in vorm gedink het en gepaste woorde gekies het om die struktuur van die vorm te bou. En ek is inderdaad dankbaar vir die werk wat hy gedoen het. Ek moet ook hier die vriendelike kantore van vriende, wat beplan om naamloos te bly, erken vir hul voorstelle en tegniese hulp in die voltooiing van die werk.

'N Moeilike taak was om terme te kry om die resondeerde onderwerp te behandel. My moeite was om woorde en frases te vind wat die betekenis en eienskappe van sekere onwerklike realiteite die beste kan oordra en hul onafskeidbare verhouding aan die bewuste self in menslike liggame aantoon. Na herhaalde veranderinge het ek uiteindelik gevestig op terme wat hierin gebruik word.

Baie vakke word nie so duidelik gemaak soos wat ek wil hê hulle moet wees nie, maar die veranderinge wat gemaak is, moet voldoende wees of eindeloos wees, want by elke lesing was ander veranderinge raadsaam.

Ek veronderstel nie om aan iemand te preek nie; Ek beskou myself nie as 'n prediker of onderwyser nie. As ek nie verantwoordelik is vir die boek nie, verkies ek dat my persoonlikheid nie as outeur genoem word nie. Die grootheid van die vakke waaroor ek inligting verskaf, verlig en bevry my van selfbeheersing en verbied die pleidooi van beskeidenheid. Ek waag om vreemde en verrassende stellings te maak aan die bewuste en onsterflike self wat in elke menslike liggaam is; en ek neem vanselfsprekend dat die individu sal besluit wat hy sal of nie sal doen met die inligting wat aangebied word nie.

Deurdagte persone het beklemtoon dat dit nodig is om hier van sommige van my ervarings in bewusmakende state en gebeurtenisse van my lewe te praat wat kan help om te verduidelik hoe dit moontlik was om my te ken en te skryf van dinge wat so is by afwyking met huidige oortuigings. Hulle sê dit is nodig omdat geen bibliografie aangeheg is nie en geen verwysings word aangebied om die stellings wat hierin gemaak is, te staaf nie. Sommige van my ervarings was anders as wat ek van of gelees het. My eie denke oor die menslike lewe en die wêreld waarin ons leef, het vir my vakke en verskynsels openbaar wat ek nie in boeke gevind het nie. Maar dit sal onredelik wees om te veronderstel dat sulke sake kan wees, maar onbekend aan ander. Daar moet diegene wees wat weet, maar kan nie vertel nie. Ek is onder geen belofte van geheimhouding. Ek behoort aan geen organisasie van enige aard nie. Ek verbreek geen vertroue om te vertel wat ek gevind het deur te dink nie; deur bestendige denke terwyl dit wakker is, nie in slaap of in trance nie. Ek was nog nooit of wou ek ooit van enige aard wees nie.

Wat ek bewus was van die gedagtes oor sulke onderwerpe soos die ruimte, die eenhede van materie, die grondwet van materie, intelligensie, tyd, dimensies, die skepping en uitwissing van gedagtes, sal ek hoop het oopgemaak vir toekomstige eksplorasie en uitbuiting. . Teen daardie tyd moet regte gedrag 'n deel van die menslike lewe wees, en moet op hoogte wees van wetenskap en uitvinding. Dan kan die beskawing voortduur, en Onafhanklikheid met Verantwoordelikheid sal die reël van die individuele lewe en van die regering wees.

Hier is 'n skets van 'n paar ervarings van my vroeë lewe:

Ritme was my eerste gevoel van verbintenis met hierdie fisiese wêreld. Later kon ek binne-in die liggaam voel, en ek kon stemme hoor. Ek het die betekenis van die klanke wat deur die stemme gemaak is, verstaan; Ek het niks gesien nie, maar ek kon, soos 'n gevoel, die betekenis van enige van die woordklanke wat deur die ritme uitgedruk word, kry. en my gevoel het die vorm en kleur van die voorwerpe wat deur woorde beskryf is, gegee. Toe ek die sin van die gesig kon gebruik en voorwerpe kon sien, het ek die vorms en verskynings wat ek as gevoel gevoel het, in ooreenstemming met wat ek aangegryp het, gevind. Toe ek die sintuie van sig, gehoor, smaak en reuk kon gebruik en vrae kon vra en beantwoord, het ek myself as vreemdeling in 'n vreemde wêreld bevind. Ek het geweet ek was nie die liggaam waarin ek gewoon het nie, maar niemand kon my vertel wie of waar ek was of waar ek vandaan gekom het nie. Die meeste van diegene wat ek bevraagteken het, het gelyk of hulle die liggame was waarin hulle geleef het.

Ek het besef dat ek in 'n liggaam was waaruit ek myself nie kon bevry nie. Ek was verlore, alleen en in 'n jammer toestand van hartseer. Herhaalde gebeure en ervarings het my oortuig dat dinge nie was soos dit gelyk het nie; dat daar voortdurende verandering is; dat daar geen permanensie van enigiets is nie; dat mense dikwels die teenoorgestelde gesê het van wat hulle regtig bedoel. Kinders het speletjies gespeel wat hulle 'make-believe' genoem het of 'laat ons voorgee'. Kinders het gespeel, mans en vrouens het skyn en pretensie beoefen; relatief min mense was regtig waaragtig en opreg. Daar was vermorsing aan menslike inspanning, en die voorkoms het nie geduur nie. Die voorkoms is nie gemaak om te hou nie. Ek het myself afgevra: hoe moet dinge gemaak word wat sal hou en gemaak word sonder vermorsing en wanorde? 'N Ander deel van myself het geantwoord: Eerstens, weet wat u wil hê; sien en hou die vorm waarin u sou hê wat u wil hê, gedurig in gedagte. Dink en wil dan en praat dit in voorkoms, en wat u dink, sal uit die onsigbare atmosfeer versamel word en vasgemaak word in en rondom die vorm. Ek het toe nie in hierdie woorde gedink nie, maar hierdie woorde gee uitdrukking aan wat ek toe gedink het. Ek het vol vertroue gevoel dat ek dit sou kon doen, en het dadelik lank probeer en probeer. Ek het misluk. Toe ek misluk, voel ek skande, afgebreek, en ek is skaam.

Ek kon nie help om aandag te gee aan gebeurtenisse nie. Wat ek gehoor het mense sê oor dinge wat gebeur het, veral oor die dood, lyk nie redelik nie. My ouers was toegewyde Christene. Ek het gehoor dit lees en sê dat God die wêreld gemaak het; dat hy 'n onsterflike siel vir elke menslike liggaam in die wêreld geskep het; en dat die siel wat nie aan God gehoorsaam was nie, in die hel gegooi en in die vuur en swawel vir ewig sal verbrand. Ek het nie 'n woord daarvan geglo nie. Dit was te absurd vir my om te veronderstel of te glo dat enige God of wese die wêreld kon maak of my geskep het vir die liggaam waarin ek geleef het. Ek het my vinger met 'n swawelwedstryd verbrand, en ek het geglo dat die liggaam tot die dood verbrand kon word; maar ek het geweet dat ek, wat bewus was soos ek, nie verbrand kon word nie en nie kon sterf nie, daardie vuur en swawel kon my nie doodmaak nie, alhoewel die pyn van daardie brand was vreeslik. Ek het gevaar gekry, maar ek het nie gevrees nie.

Mense het nie gelyk of hulle 'hoekom' of 'wat', oor die lewe of oor die dood ken nie. Ek het geweet dat daar 'n rede moet wees vir alles wat gebeur het. Ek wou die geheime van die lewe en van die dood ken en vir ewig lewe. Ek het nie geweet hoekom nie, maar ek kon dit nie help nie. Ek het geweet dat daar geen nag en dag en lewe en dood en geen wêreld kon wees nie, tensy daar wyses was wat die wêreld en nag en dag en lewe en dood bestuur het. Ek het egter vasgestel dat my doel sou wees om daardie wyse te vind wat my sou vertel hoe ek moet leer en wat ek moet doen om die geheime van lewe en dood toevertrou te word. Ek sal nie eers daarvan dink nie, my vaste besluit, omdat mense nie sou verstaan ​​nie; hulle sou glo dat hulle dwaas of krankzinnig is. Ek was toe sowat sewe jaar oud.

Vyftien of meer jaar geslaag. Ek het die verskillende vooruitsigte op die lewe van seuns en meisies opgemerk, terwyl hulle gegroei en verander het in mans en vroue, veral gedurende hul adolessensie, en veral van my eie. My sienings het verander, maar my doel om diegene wat wys was, wie geweet het, en van wie ek die geheime van lewe en dood kon leer, was onveranderd. Ek was seker van hul bestaan; die wêreld kan nie sonder hulle wees nie. In die volgorde van gebeure kon ek sien dat daar 'n regering en 'n bestuur van die wêreld moet wees, net soos die regering van 'n land of 'n bestuur van enige besigheid moet wees om dit te kan voortduur. Eendag het my ma my gevra wat ek geglo het. Sonder huiwering het ek gesê: Ek weet sonder twyfel dat geregtigheid die wêreld regeer, alhoewel my eie lewe bewys blyk dat dit nie, want ek sien geen moontlikheid om te bereik wat ek inherent weet en wat ek die meeste begeer.

In dieselfde jaar, in die lente van 1892, het ek in 'n Sondagkoerant gelees dat 'n sekere Mev. Blavatsky 'n leerling van wyse manne in die Ooste was wat Mahatmas genoem is; dat hulle deur middel van herhaalde lewens op aarde tot wysheid bereik het; dat hulle die geheime van lewe en dood besit en dat hulle Mev. Blavatsky tot 'n Teosofiese Genootskap gelei het, waardeur hulle leerstellings aan die publiek gegee kon word. Daardie aand sal daar 'n lesing wees. Ek het gegaan. Later het ek 'n vurige lid van die Genootskap geword. Die stelling dat daar wyse manne was - met watter name ook al hulle genoem is - het my nie verras nie; dit was slegs verbale bewyse van wat ek inherent seker was van wat nodig was vir die bevordering van die mens en vir die rigting en leiding van die natuur. Ek lees alles wat ek kon oor hulle. Ek het gedink dat ek 'n leerling geword het van een van die wyse manne; maar voortgesette denke het my gelei om te verstaan ​​dat die regte manier nie deur enige formele aansoek aan enigiemand was nie, maar om myself fiks en reg te wees. Ek het nie gesien of gehoor nie, en ek het ook geen kontak gehad met die "wyse" soos ek begryp het nie. Ek het geen onderwyser gehad nie. Nou het ek 'n beter begrip van sulke sake. Die ware 'wyse' is Triune Selves, in die Realm van Permanensie. Ek het opgehou verbinding met alle samelewings.

Vanaf November van 1892 het ek deur verstommende en belangrike ervarings geslaag, waarna in die lente van 1893 die mees buitengewone gebeurtenis van my lewe plaasgevind het. Ek het 14th Street by 4th Avenue, in New York City, gekruis. Karre en mense het gehaas. Terwyl ek tot by die noordoostelike hoeksteen kom, het Lig, groter as dié van duisendjarige sonse, in die middel van my kop geopen. In daardie oomblik of punt is ewighede gearresteer. Daar was geen tyd nie. Afstand en afmetings was nie in bewyse nie. Die natuur was saamgestel uit eenhede. Ek was bewus van die eenhede van die natuur en van eenhede as intelligensies. Binne en verder, so om te sê, was daar groter en minder ligte; hoe groter die kleinste ligte deurdring, wat die verskillende soorte eenhede geopenbaar het. Die ligte was nie van die natuur nie; hulle was ligte soos intelligensies, bewuste ligte. In vergelyking met die helderheid of ligte van daardie ligte, was die omliggende sonlig 'n digte mis. En in en deur alle ligte en eenhede en voorwerpe was ek bewus van die teenwoordigheid van bewussyn. Ek was bewus van bewussyn as die uiteindelike en absolute werklikheid en bewus van die verhouding van dinge. Ek het geen opwinding, emosies of ekstase beleef nie. Woorde misluk heeltemal om VERWAARDIGHEID te beskryf of te verduidelik. Dit sou nutteloos wees om die beskrywing van die sublieme grootheid en krag en orde en verhouding in poësie van wat ek dan bewus was, te probeer. Twee keer in die volgende veertien jaar, vir 'n lang tyd by elke geleentheid, was ek bewus van bewussyn. Maar in daardie tyd was ek nie meer bewus van wat ek in daardie eerste oomblik bewus was nie.

Om bewus te wees van bewussyn is die stel verwante woorde wat ek as 'n frase gekies het om van die mees kragtige en merkwaardige oomblik van my lewe te praat.

Bewustheid is teenwoordig in elke eenheid. Daarom maak die teenwoordigheid van bewussyn elke eenheid bewus van die funksie wat dit verrig in die mate waarin dit bewus is.

Om bewus te wees van bewussyn openbaar die 'onbekende' vir die een wat so bewus was. Dan is dit die plig van die een om bekend te maak wat hy kan om bewus te wees van bewussyn.

Die groot waarde om bewus te wees van bewussyn is dat dit iemand in staat stel om te weet oor enige onderwerp, deur te dink. Dink is die bestendige hou van die Bewuste Lig binne die onderwerp van die denke. Kortliks gesê, is die denke van vier fases: die vakke kies; die bewuste lig oor die onderwerp hou fokus op die lig; en die fokus van die lig. Wanneer die lig gefokus is, is die onderwerp bekend. Met hierdie metode is Dink en Destiny geskryf.

Die spesiale doel van hierdie boek is: Om die bewuste self in menslike liggame te vertel dat ons onlosmaaklike doer dele van bewustelik onsterflike individuele trinities, Triune Selves, wat binne en buite die tyd saam met ons groot denker en knap dele in perfekte sekslose liggame gewoon het. in die gebied van permanensie; dat ons, die bewuste self nou in menslike liggame, in 'n kritieke toets misluk het en sodoende onsself uit die Realm van Permanensie in hierdie tydelike man en vrou se wêreld van geboorte en dood en herlewing verontagsaam het; dat ons dit nie herinner nie, omdat ons onsself in 'n self-hipnotiese slaap sit om te droom; dat ons sal voortgaan om te droom deur die lewe, deur die dood en weer terug na die lewe; dat ons moet voortgaan om dit te doen totdat ons die hipnose waarin ons onsself onttrek, onttrek, onsself wakker maak; hoe lank dit duur, moet ons wakker word uit ons droom, word bewus van onsself as onsself in ons liggame en regenereer en herstel ons liggame tot die ewige lewe in ons huis - die koninkryk van waaruit ons gekom het - wat deurdring hierdie wêreld van ons, maar word nie deur sterflike oë gesien nie. Dan sal ons bewustelik ons ​​plekke inneem en ons dele in die ewige orde van voortgang voortgaan. Die manier om dit te bereik, word in die volgende hoofstukke gewys.

By hierdie skryfwerk is die manuskrip van hierdie werk by die drukker. Daar is min tyd om by te voeg wat geskryf is. Gedurende die jare van sy voorbereiding word daar dikwels gevra dat ek in die teks enkele interpretasies van Bybelgedeeltes bevat wat onbegryplik blyk te wees, maar wat in die lig van wat op hierdie bladsye aangedui is, sin maak en betekenis het en watter , bevestig terselfdertyd stellings wat in hierdie werk gemaak is. Maar ek was vies om vergelykings te maak of ooreenkomste te toon. Ek wou hê dat hierdie werk slegs op eie meriete beoordeel word.

In die afgelope jaar het ek 'n boek gekoop met The Lost Books of the Bible en The Forgotten Books of Eden. By die skandering van die bladsye van hierdie boeke is dit verstommend om te sien hoeveel vreemde en andersins onbegryplike gedeeltes begryp kan word as 'n mens verstaan ​​wat hierin geskryf word oor die Drie-eenheid en sy drie dele; oor die wedergeboorte van die menslike liggaam in 'n vervolmaakte, onsterflike liggaam, en die Ryk van Permanensie, wat in die woorde van Jesus die 'Koninkryk van God' is.

Daar is weer versoeke gedoen vir die verduideliking van Bybelgedeeltes. Miskien is dit goed dat dit gedoen word en ook dat die lesers van Dink en Destiny sekere bewyse gegee word om sekere stellings in hierdie boek te bevestig. Watter bewys kan gevind word in die Nuwe Testament en in die boeke hierbo genoem. Daarom sal ek 'n vyfde afdeling by Hoofstuk X, Gods en hulle Godsdienste voeg, wat oor hierdie sake handel.

MWP

New York, Maart 1946

Gaan voort na Inleiding ➔