Die Woordstigting
The Word Foundation, Inc. is 'n organisasie sonder winsbejag wat op 22 Mei 1950 in die staat New York georganiseer is. Dit is die enigste organisasie wat deur mnr. Percival vir hierdie doeleindes gestig en gemagtig is. Die stigting is nie verbonde aan of verbonde aan enige ander organisasie nie, en onderskryf of ondersteun geen individu, gids, mentor, onderwyser of groep wat beweer dat hy geïnspireer is, aangestel is of andersins gemagtig is om Percival se geskrifte te verklaar en te interpreteer nie.

Volgens ons verordeninge kan die stigting 'n onbeperkte aantal lede hê wat kies om hul ondersteuning te gee en voordeel te trek uit die dienste daarvan. Uit hierdie geledere word trustees met spesiale talente en kundigheidsgebiede gekies, wat op hulle beurt 'n raad verkies wat verantwoordelik is vir die algemene bestuur en beheer van die sake van die korporasie. Die trustees en direkteure woon op verskillende plekke in die Verenigde State en in die buiteland. Ons gaan saam gedurende 'n jaarlikse vergadering en deurlopende kommunikasie deur die jaar om ons gedeelde doel te bereik - om Percival se geskrifte maklik beskikbaar te stel en om medestudente wat ons uit baie wêrelddele kontak, te help om hul studie en die uitdaging wat baie mense in die gesig staar aan te spreek. in hul begeerte om hierdie aardse bestaan ​​te verstaan. Op soek na die waarheid, Dink en Destiny is onoortreflik in terme van omvang, diepte en diepte.

Ons toewyding en rentmeesterskap is dus om die inhoud van die boek aan die mense van die wêreld bekend te maak Dink en Destiny asook die ander boeke geskryf deur Harold W. Percival. Sedert 1950 publiseer en versprei The Word Foundation die Percival-boeke en help hulle lesers om Percival se geskrifte te verstaan. Ons uitreike bied gevangenes en biblioteke boeke aan. Ons bied ook afslagboeke aan wanneer dit met ander gedeel word. Deur middel van ons Student-tot-student-program help ons om 'n pad te fasiliteer vir diegene van ons lede wat graag die werke van Percival wil bestudeer.

Vrywilligers is belangrik vir ons organisasie, aangesien hulle ons help om Percival se geskrifte uit te brei na 'n wyer leser. Ons is gelukkig om oor die jare die hulp van baie vriende te hê. Hul bydraes sluit in skenkings aan biblioteke, stuur ons brosjures aan vriende, organiseer onafhanklike studiegroepe en soortgelyke aktiwiteite. Ons ontvang ook finansiële bydraes wat noodsaaklik was om ons te help om ons werk voort te sit. Ons verwelkom en is baie dankbaar vir hierdie hulp!

Soos ons ons pogings om die Lig van Percival se nalatenskap aan die mensdom te deel, voortgaan, nooi ons ons nuwe lesers hartlik uit om by ons aan te sluit.


Die Woordstigting se boodskap

"Ons Boodskap" was die eerste redaksie geskryf deur Harold W. Percival vir sy bekende maandblad, Die Woord. Hy het 'n korter weergawe van die hoofartikel geskep as 'n eerste bladsy vir die tydskrif. Die bogenoemde is 'n replikasie van hierdie korter weergawe van die eerste bundel van die vyf-en-twintig bundelbundel, 1904 - 1917. Die hoofartikel kan in sy geheel gelees word op ons Redaksionele bladsy.