Baie word lid van The Word Foundation vanweë hul liefde vir die Percival-boeke, die groot invloed wat hulle op hul lewens gehad het en die begeerte om ons te ondersteun om 'n wyer leserspubliek te bereik. Anders as sommige ander organisasies, het ons nie 'n ghoeroe, onderwyser of voorsittende gesag nie. Ons doel en verbintenis is om die groot meesterstuk van Percival aan die mense van die wêreld bekend te maak, Dink en Destiny, asook sy ander boeke. As u dit wil vra, is ons beskikbaar om leiding te gee, maar ons is ook voorstanders van die wysheid van selfregering — om te leer om u eie innerlike gesag te vertrou. Die Percival-boeke kan dien as 'n riglyn om hierdie proses te help.Lidmaatskap opsies


Alle lede van die Woordstigting, ongeag watter vlak van ondersteuning u kies, sal ons kwartaallikse tydskrif ontvang, Die Woord (Voorbeeld Magazine), en 'n 40% afslag op die Percival-boeke.Bestudeer Hulpbronne
Die Word Foundation ondersteun die bestudering van Percival se boeke. Deur middel van ons kwartaallikse tydskrif The Word het ons 'n ruimte geskep om ons lesers in kennis te stel van verskillende studiemetodes. Wanneer u lid word van The Word Foundation, is hierdie inligting beskikbaar in ons tydskrif:

• 'n Lys van ons lede wat belangstel om met ander te studeer.

Bystand van die Woordstigting vir diegene wat wil studiegroepe bywoon of organiseer in hul gemeenskappe.

Een lewe op aarde is deel van 'n reeks, as een paragraaf in 'n boek, as een stap in 'n optog of as een dag in 'n lewe. Die idee van die kans en die van 'n enkele lewe op aarde is twee van die uitstaande foute van mense.HW Percival