WOORDOMSKRYWINGS EN VERDUIDELIKINGS


Terme en frases uit denke en lotOngeluk, An: word gewoonlik sonder 'n duidelike oorsaak 'n onverwagte gebeurtenis of gebeurtenis. Nietemin, 'n ongeluk is die enigste sigbare segment in 'n ketting of sirkel van ongemerkte of voorafgaande oorsake wat noodwendig tot gevolg het dat die voorval 'n ongeluk genoem het. Die ander segmente van die sirkel is die gedagtes en dade wat verband hou met die ongeluk.

AIA: word die naam hier gegee aan 'n eenheid wat agtereenvolgens deur elke graad gevorder het om bewus te wees van sy funksie in 'n Universiteit van Wette, in 'n perfekte, sekslose en onsterflike liggaam; wat uit die natuur gegradueer het en op die intelligente kant is as 'n punt of lyn wat dit van die natuurlike kant onderskei.

alkoholisme: is 'n psigiese siekte van die doener van begeerte en gevoel, met watter siekte die fisiese liggaam besmet is deur die drink van alkoholiese drank. Alkohol is uitstekend en betroubaar, terwyl dit as bediende bewaar word, of as medium gebruik word in die bereiding van farmaseutiese preparate. Maar alkohol, as 'n gees, is genadeloos en meedoënloos as dit baas word. Dit is slegs 'n kwessie van tyd, in hierdie of die een of ander toekomstige lewe, wanneer elke doener noodwendig die duiwel moet trotseer en dit moet oorwin of verower moet word. Die drank is skadeloos as u dit nie drink nie; dit is slegs 'n medium. Maar as 'n mens t drink, dan is die gees waarvan alkohol die medium is, kontak met begeerte in die bloed en met senuweeagtigheid en laat die begeerte en gevoel in die geloof dat dit 'n vriend is, en hierdie geloof groei en groei. Dit is die gees van geselligheid en goeie gemeenskap deur alle fases van dronkenskap waarlangs dit sy slagoffer lei. En wanneer die doener uiteindelik te verdorwe is om die menslike vorm aan te neem, lei die vyand dit na sy gevangenis in die binneste uitsparings van die aarde, waar dit in bewuste traagheid vas is. Bewuste traagheid is meer gal en skrikwekkend as die felste vure van enige teologiese of ander denkbare denke. Alkohol is die behoudende gees van aard; maar dit vermoor die ding wat dit bewaar. Die gees van dronkenskap vrees die Bewuste Lig in die mens, en streef daarna om die mens ongeskik te maak. Die enigste seker manier om die meester te wees en nie die slaaf van die gees van alkohol nie, is: moenie dit proe nie. Hou 'n vaste en besliste geestesgesindheid en stel dit nie voor om enige voorwendsel of vorm te aanvaar nie. Dan sal 'n mens die meester wees.

Woede: is die begeerte om in die bloed te brand en in wreedheid te handel oor wat dit is of veronderstel is om vir jouself of vir iemand anders verkeerd te wees.

Voorkoms: word aardse eenhede in massa of vorm gegroepeer en sigbaar; dit is onderworpe aan verandering of verdwyning, wanneer dit wat saam hou, verander of teruggetrek word.

eetlus: is die begeerte om smaak en reuk met materiaal te bevredig, in reaksie op die drang van entiteite van die natuur om sake in omloop te hou.

kuns: is vaardigheid in die uitdrukking van gevoel en begeerte.

Astral: is sterrige saak.

Astrale Liggaam: soos 'n term wat in hierdie boek gebruik word, is om die stralende vaste stof van die viervoudige fisiese liggaam te beskryf. Die ander drie is die lug-soliede, vloeistof-soliede, en soliede vaste stof. Die lug-soliede en vloeistof-soliede is net massas, dit is nie
ontwikkel tot vorm. Die astrale liggaam is wat die kwessie van die groeiende liggaam volgens die vorm van die asemvorm tot die geboorte vorm. Daarna hang die fisiese liggaam af van die astrale liggaam om sy struktuur in vorm te hou
volgens die vorm van die asemvorm. Nadat die asemvorm die liggaam by die dood verlaat, bly die astrale liggaam naby die fisiese struktuur. Dan hang die astrale liggaam af van die struktuur vir onderhoud, en word versprei as die
struktuur verval.

atmosfeer: is die massa diffuse materie wat uit enige voorwerp of ding uitstraal en omring.

Atmosfeer, Fisiese Mens: is die sferiese massa van stralende, lug-, vloeistof- en vaste eenhede wat voortspruit uit en in sirkulasie gehou word in vier konstante strome eenhede in en deur die liggaam deur die asem, die aktiewe kant van die asemvorm.

Atmosfeer van die mens, psigies: is die aktiewe kant van die dokter, die psigiese deel van die Drie-Enige Self, die passiewe kant van een gedeelte wat in die niere en byniere voorkom, en die vrywillige senuwees en die bloed van die menslike liggaam. Dit stoot, pond, trek en druk deur die bloed en senuwees van die liggaam in reaksie op die begeerte en gevoel van die doer wat in die liggaam voorkom.

Atmosfeer van die mens, geestelik: is daardie deel van die geestelike atmosfeer van die Drie-enige Self wat deur die psigiese atmosfeer is en waarmee die gevoelskind en begeerte in die neutrale punte tussen die ononderbroke invloei en uitloop van asemhaling kan dink.

Atmosfeer, van jou triune self, noet: is, om so te sê, die reservoir, waaruit die Bewuste Lig deur die geestelike en psigiese atmosfeer na die doder-in-die-liggaam oorgedra word deur die asem.

Atmosfeer van die Aarde: bestaan ​​uit die vier sferiese sones of massas stralende, lug-, vloeistof- en soliede eenhede wat konstante sirkulasie van en deur die gekompakteerde en bolvormige aardkors hou, en van en deur die binneland tot die verste sterre.

asem: is die lewe van die bloed, die pervader en die bouer van die weefsel, die bewaarder en die vernietiger, deur of waarin alle bedrywighede van die liggaam voortbestaan ​​of verbygaan, totdat dit gedink word om te herstel en die liggaam te herstel tot ewige lewe.

Asem-vorm: is 'n natuur-eenheid wat die individuele lewende vorm (siel) van elke menslike liggaam is. Die asem bou en vernuw en gee lewe aan weefsel volgens die patroon wat deur die vorm verstrek word. Die vorm hou die struktuur, sy liggaam, in sy liggaam in die teenwoordigheid van die liggaam. Die dood is die gevolg van sy skeiding van die liggaam.

Sel, A: is 'n organisasie wat bestaan ​​uit verbygaande eenhede van materie uit die stralende, lug-, vloeibare en soliede strome van materie, georganiseer in lewende struktuur deur die verwante en wederkerige werking van vier komponente-eenhede: die asemskakel,
lewenslank-, vormskakel- en selverbindingskomponente-eenhede wat daardie sel vorm, wat nie sigbaar is nie, nie die liggaam van saamgestelde oorgangseenhede wat sigbaar of onder 'n mikroskoop gesien kan word nie. Die vier komponente word gekoppel
bymekaar en bly in daardie sel; die verbygaande eenhede is soos vloeiende strome waaruit die komponiste voortgaan om oorgangse eenhede in te neem en as die liggaam van die sel tydens die voortsetting van die groter organisasie waarvan daardie sel 'n komponent is. Die vier komponente van 'n sel in 'n menslike liggaam is onvernietigbaar; Wanneer hulle nie met oorgangseenhede voorsien word nie, sal die selliggaam ophou, ontbind en verdwyn, maar die komponente van die sel sal in 'n toekomstige tyd weer 'n liggaam uitbou.

kans: is 'n woord wat gebruik word om jouself te verskoon omdat dit nie verstaan ​​of dade, voorwerpe en gebeurtenisse wat voorkom en wat nie maklik verklaar kan word nie, soos "kansspeletjies" of "toevallige gebeurtenisse." Maar daar is nie so iets soos 'n kans nie, in die sin dat 'n gebeurtenis op enige ander manier kon gebeur as wat dit gedoen het, onafhanklik van wet en orde. Elke daad van toevalligheid, soos die uitruil van 'n muntstuk, die draai van 'n kaart, die gooi van 'n dobbelsteen, gebeur volgens sekere wette en in volgorde, of dit volgens die fisiese wette of wette van bedrog en bedrog is. As wat die kans genoem word, onafhanklik van die wet was, sou daar geen betroubare wette van die natuur wees nie. Dan sal daar geen sekerheid wees oor die seisoene van dag en nag nie. Dit is wette wat ons min of meer verstaan, net soos 'n "kans" gebeurtenisse, wat ons nie genoeg probleme ondervind om te verstaan ​​nie.

Karakter: is die mate van eerlikheid en waarheid van jou gevoelens en begeertes, soos uitgedruk deur sy individuele gedagte, woord en aksie. Eerlikheid en waarheid in gedagte en daad is die grondbeginsels van
goeie karakter, die onderskeidende punte van 'n sterk en bedagsame en vreeslose karakter. Karakter is aangebore, geërf van jou eie vroeëre lewens, as die aanleg om te dink en op te tree; Dit word voortgesit of verander soos u verkies.

nagmaal: is die denke in verhouding met die regte, en in die ontvangs van lig, volgens die denkstelsel.

Konsepsie, Goddelik, "Onbevleklik": is nie die bevrugting van 'n eiersel in 'n vrou nie, gevolg deur die swangerskap en geboorte van 'n ander fisiese liggaam. 'N Geslagtelike geboorte kan nie uit 'n goddelike bevrugting voortspruit nie. 'N Ware "onberispelike" konsepsie is vir die herbou van die onvolmaakte seksuele fisiese liggaam van die dood in 'n perfekte sekslose fisiese liggaam van die ewige lewe. Wanneer die twaalf voorafgaande maagkieme met die dertiende maankiem gekombineer is, word dit by die terugkoms van die kop daarby ontmoet deur die sonkiem en word 'n straal lig van die intelligensie ontvang. Dit is 'n selfbevrugting, 'n goddelike bevrugting. Die herbou van die volmaakte liggaam volg.

gewete: is die som van kennis oor wat nie met betrekking tot enige morele onderwerp gedoen moet word nie. Dit is 'n standaard vir reg denke, regte gevoel en regte aksie; Dit is die klanklose stem van regtigheid in die hart wat enige gedagte of daad verbied wat verskil van wat hy weet om reg te wees. Die "Nee" of "Moenie" is die stem van die dokter se kennis oor wat hy moet vermy of nie
of gee nie toestemming om in enige situasie gedoen te word nie.

bewuste: is met kennis; die mate waarin dit wat bewus is, bewus is in verband met kennis.

bewussyn: is die teenwoordigheid in alle dinge, waardeur elke ding bewus is in die mate waarin dit bewus is as wat of of wat dit is of doen. Soos 'n woord is dit die adjektief "bewus" ontwikkel in 'n selfstandige naamwoord
die agtervoegsel "ness." Dit is 'n woord uniek in taal; dit het geen sinonieme nie, en die betekenis daarvan strek verder as menslike begrip. Bewussyn is oneindig en eindeloos; dit is ondeelbaar, sonder dele, eienskappe, state, eienskappe of beperkings. Tog is alles, van die minste tot die grootste, binne en buite tyd en ruimte daarvan afhanklik, om te wees en te doen. Sy teenwoordigheid in elke eenheid van die natuur en buite die natuur stel alle dinge en wesens in staat om bewus te wees as wat of of wat hulle is en moet doen om bewus te wees van alle ander dinge en wesens en om voort te gaan met die voortsetting van hoër grade om bewus te wees van die enigste uiteindelike Realiteitsbewussyn.

liggelowigheid: is die onskuldige gereedheid van die dader-in-die-liggaam om te glo dat dinge is soos hulle verskyn, en om waar te aanvaar wat gesê of geskryf word.

kultuur: is die hoë ontwikkeling van leer, vaardigheid en karakter van 'n volk, of van die beskawing as 'n geheel.

dood: is die vertrek van die bewuste self in die liggaam van sy vleeslike woning, die snap of skeiding van die fyn elastiese silwer draad wat die asemvorm met die liggaam verbind. Die skeiding word veroorsaak deur die gewillige of met die toestemming van jouself om sy liggaam te sterf. Met die breek van die draad is resussitasie onmoontlik.

omskrywing te vervang: is daardie samestelling van verwante woorde wat die betekenis van 'n onderwerp of ding uitdruk en deur te dink waarop kennis beskikbaar is.

Afkoms van die mens: is in verskillende antieke geskrifte soos in die Bybelverhaal van Adam en Eva in die Tuin van Eden alreeds en figuurlik vertel; hulle versoeking, hulle val, hulle oorspronklike sonde en uitsetting uit Eden. hierdie
word getoon as die vier stadiums in die vertrek van die beker-in-die-liggaam uit die Realm of Permanence. Die afkoms van die Realm van Permanensie in hierdie wêreld van geboorte en dood, was deur variasie, verdeling, verandering en degenerasie. Variasie het begin toe die begeriger van begeerte en gevoelens 'n deel van sy volmaakte liggaam uitgebrei het en in die uitgebreide deel gevoel het. Afdeling het die doer se begeerte in die manlike liggaam en sy gevoel in die vroulike liggaam gesien en self as twee in plaas van een beskou, en sy vertrek van permanensie. Modifikasie was die afnemende of uitbreiding van die binneland en fyner na die buitenste en onderste toestand van materie en verandering in struktuur van die liggaam. Degenerasie was op die buitekors van die aarde, die ontwikkeling van seksuele organe en die opwekking van seksuele liggame.

begeerte: is bewuste krag binne; dit bring veranderinge op sigself en veroorsaak verandering in ander dinge. Lus is die aktiewe kant van die doer-in-die-liggaam, waarvan die passiewe kant voel; maar begeerte kan nie sonder sy ander onafskeidbare kant, gevoel, optree nie. Lus is ondeelbaar maar blyk te wees verdeel; Dit word onderskei as: die begeerte na kennis en die begeerte na seks. Dit is met gevoel die oorsaak van die produksie en voortplanting van alle dinge wat deur die mens bekend of gemeen word. As seksuele begeerte bly dit onduidelik, maar manifesteer dit deur sy vier takke: die begeerte na voedsel, die begeerte na besittings, die begeerte na 'n naam en die begeerte na mag en hul ontelbare afwendings, soos honger, liefde, haat , liefde, wreedheid, twis, hebsug, ambisie, avontuur, ontdekking en vervulling. Die begeerte na kennis sal nie verander word nie; dit is konstant as die begeerte vir selfkennis.

Verlang na 'n naam, (Fame): is 'n groep indrukke van onbepaalde eienskappe vir 'n persoonlikheid, wat so leeg en vervloek is as 'n borrel.

Lus vir krag: word die illusie geskep wat die nageslag en teëstander van die begeerte vir selfkennis is (die begeerte vir seks).

Lus vir selfkennis: is die vasberade en onbesliste begeerte van die doer om in bewuste verhouding of unie met die kenner van sy Drie-eenheid te wees.

Liefde vir seks: is selfsugtigheid gegrond op onkunde oor homself; die begeerte wat uitgedruk word deur die geslag van die liggaam waarin dit is, en wat poog om met sy onderdrukte en onuitgedrukte kant te verenig deur unie met 'n liggaam van die teenoorgestelde geslag.

wanhoop: is die oorgawe om te vrees; die onvoorwaardelike bedanking om te laat gebeur wat mag.

Destiny: is noodsaaklik; wat moet gebeur of gebeur, as gevolg van wat gedink en gesê of gedoen is.

Destiny, Physical: sluit alles in oor die oorerwing en grondwet van die menslike liggaamlike liggaam; die sintuie, geslag, vorm en kenmerke; die gesondheid, posisie in die lewe, familie en menslike verhoudings; die span van die lewe en
manier van dood. Die liggaam en alles rakende die liggaam is die begroting van krediet en debiet wat oorgekom het uit 'n mens se vorige lewens as gevolg van wat jy in daardie lewens gedink en gedoen het, en waarmee jy in die huidige lewe moet omgaan. 'N Mens kan nie ontsnap aan wat die liggaam is en voorstel nie. 'N Mens moet dit aanvaar en voortgaan om op te tree soos in die verlede, anders verander jy die verlede in wat jy dink en wil wees, om te doen en te hê.

Destiny, Psychic: is alles wat te doen het met gevoel en begeerte as 'n mens se bewuste self in die liggaam; Dit is die gevolg van wat in die verlede verlang en gedink het, en van wat in die toekoms sal voortspruit
wat een nou begeer en dink en doen en wat jou gevoel en begeerte sal beïnvloed.

Destiny, Mental: word bepaal as wat, van wat, en vir wat die begeerte en gevoel van die dader-in-die-liggaam dink. Drie gedagtes - die liggaamshouding, begeerte en gevoelens - word deur die denker van sy Drie-eenheid self tot die diens van die doer gestel. Die gedagtes wat die doer met hierdie drie gedagtes doen, is sy geestelike bestemming. Sy geestelike bestemming is in sy geestelike atmosfeer en sluit sy geestelike karakter, geestelike houdings, intellektuele vermoëns en ander geestelike begiftigings in.

Destiny, Noetic: is die hoeveelheid of mate van selfkennis wat van jouself as gevoel en begeerte beskik, wat beskikbaar is, is in daardie deel van die noetiese atmosfeer wat in jou psigiese atmosfeer is. Dit is die gevolg van
die denke en gebruik van jou kreatiewe en generatiewe krag; dit manifesteer as mens se kennis van die mensdom en menslike verhoudings aan die een kant en aan die ander kant deur die fisiese lot soos probleme, verdrukkinge, siektes of
swakhede. Selfkennis word getoon deur selfbeheersing, die beheer van 'n mens se gevoelens en begeertes. 'N Mens se etiese bestemming kan gesien word in tyd van krisis, wanneer 'n mens net weet wat vir jouself en ander gedoen moet word. Dit kan ook as intuïsie kom vir die verligting van 'n onderwerp.

Duiwel, die: is jou eie hoof bose begeerte. Dit smeek, goads en dryf een na verkeerde aksie in die fisiese lewe, en dit pynig daardie een tydens 'n deel van sy na die dood.

Dimensions: is van materie, nie van ruimte nie; Die ruimte het geen dimensies nie, die ruimte is nie dimensioneel nie. Dimensies is eenhede; eenhede is ondeelbare bestanddele van massa materie; sodat die saak 'n samestelling is, saamgestel uit of as ondeelbare eenhede wat verband hou met en van mekaar onderskei word deur hul besondere soorte materie, as dimensies. Materie is van vier dimensies: on-ness, of oppervlak materiaal; in-ness- of hoekmateriaal; deurheid, of lyn saak; en teenwoordigheid, of punt saak. Die nommering is van die oënskynlike en bekende aan die afgeleë.

Die eerste dimensie van die eenhede, on-ness of oppervlak eenhede, het geen waarneembare diepte of dikte of soliditeit nie; Dit hang af van en benodig veral die tweede en derde dimensies om dit sigbaar, tasbaar en solied te maak.

Die tweede dimensie van die eenhede is in-een of hoekmateriaal; Dit hang af van die derde dimensie om oppervlaktes as massas op oppervlakke te kompak.

Die derde dimensie van die eenhede is deurheid of lynmateriaal; Dit hang af van die vierde dimensie om dit te dra, te voer, te oordra, vervoer, invoer en uitvoer van die onmanifesteerde nie-dimensionele materie in en maak oppervlakke op oppervlakke vas

Die vierde dimensie van die eenhede is teenwoordigheid of puntemateriaal, 'n opeenvolging van punte as die basispunt van punte, langs watter of deur middel waarvan die volgende dimensie van lynmateriaal gebou en ontwikkel word. Dit sal dus gesien word dat onmanifesteerde onimensionele saak manifesteer as of deur of deur middel van 'n punt, en as 'n opeenvolging van punte as 'n saaklyn van puntseenhede, waardeur die volgende dimensie van eenhede as lyn aangelê word, en deur middel van wat in-of hoekmateriaal is, wat oppervlaktes op oppervlaktes pluk totdat sigbare tasbare vaste stof as die dade, voorwerpe en gebeure van hierdie objektiewe fisiese wêreld getoon word.

siekte: 'N Siekte is 'n gevolg van die kumulatiewe werking van 'n gedagte, aangesien dit deur die deel of liggaam voortgaan om geaffekteer te word, en uiteindelik is die uitwissing van so 'n gedagte die siekte.

oneerlikheid: is die denke of toneelspel teen wat bekend is om reg te wees, en die denke en doen van wat bekend is om verkeerd te wees. Die een wat so dink en doen, kan uiteindelik homself laat glo dat reg is verkeerd; en dat wat verkeerd is, is reg.

dader: Daardie bewuste en onafskeidbare deel van die Drie-Enige Self wat periodiek in die manliggaam of vroulike liggaam voorkom, en wat gewoonlik homself as die liggaam en met die naam van die liggaam identifiseer. Dit is van twaalf porties, waarvan ses sy aktiewe kant is as begeerte en ses is sy passiewe kant as gevoel. Die ses aktiewe gedeeltes van begeerte bestaan ​​agtereenvolgens in manliggame en die ses passiewe gedeeltes van gevoel word agtereenvolgens in vroueliggame. Maar begeerte
en gevoel is nooit skei nie; Die begeerte in die manlike liggaam het veroorsaak dat die liggaam manlik is en oor die gevoel van sy gevoel is; en gevoel in die vrou se liggaam het veroorsaak dat sy liggaam vroulik is en oor sy begeertekant oorheers.

twyfel: is 'n toestand van geestelike duisternis as gevolg van nie genoeg duidelike denke om te weet wat om te doen en wat nie in 'n situasie moet gebeur nie.

drome: is van die objektiewe en subjektiewe. Die objektiewe droom is die wakker staat of wakkerstaat; Tog is dit die wakker droom. Die subjektiewe droom is die slaapdroom. Die verskil is dit in die wakker
droom al die voorwerpe of geluide wat gesien of gehoor word en wat so eintlik lyk, is die exteriorisaties van jou eie of ander se gedagtes op die agtergrond van die objektiewe wêreld; en dat die dinge wat ons in die slaapdroom sien of hoor, is die refleksie op die agtergrond van die subjektiewe wêreld van die projeksies van die objektiewe wêreld. Terwyl ons in slaap slaap, is die refleksies net so eintlik vir ons soos die projeksies in die wakker wêreld
nou. Maar natuurlik, as ons wakker is, kan ons nie onthou hoe werklik die slaapdroom dan was nie, want van die wakker wêreld lyk die droomwêreld skadu en onwerklik. Maar alles wat ons in droom sien of hoor of doen, terwyl ons slaap, is die min of meer verwronge refleksie van die dinge wat met ons gebeur en die dinge waarna ons dink terwyl ons in die wakker staat is. Die slaapdroom kan vergelyk word met 'n spieël wat die dinge wat voorheen gehou word, weerspieël. Deur die gebeure in die slaapdroom te mediteer, kan 'n mens baie oor homself, sy gedagtes en sy bewegings interpreteer, wat hy nie voorheen besef het nie. Droomlewe is 'n ander wêreld, groot en gevarieerd. Drome was nie, maar moet geklassifiseer word, ten minste in soorte en rasse. Die na-sterftes is verwant aan die aardse lewe en die slaapende droom van die wakkerstaat.

plig: is wat jy aan jouself of aan ander verskuldig is, wat gewillig of onwillig in sulke prestasie betaal moet word as waarvoor daardie plig verlang word. Pligte bind die dader-in-die-liggaam aan herhaalde lewens op aarde totdat die doer hom bevry
Uitvoering van alle pligte, gewillig en graag, sonder hoop van lof of vrees om te blameer, en nie gekoppel aan die resultate wat goed gedoen is nie.

"Huisbewonerbeheer": is 'n term wat gebruik word om 'n bose begeerte van 'n vroeëre lewe van die dader in die huidige menslike liggaam te verklaar, wat in die psigiese atmosfeer woon en probeer om die liggaam na te boots en die dader te beïnvloed vir dade van geweld of om praktyke wat skadelik is vir dokter en liggaam. Die dader is verantwoordelik vir sy begeertes, soos 'n woonplek of as 'n mantelmantel; sy begeertes kan nie vernietig word nie; hulle moet uiteindelik verander word deur te dink en deur die wil.

sterf: is die skielike of lang uitgerekte proses van die asemvorm om sy fyn vorm van die ledemate tot by die hart te versamel en dan deur die mond te blaas met die laaste asemhaling, wat gewoonlik 'n gurgel of rammel in die keel veroorsaak. By dood verlaat die dokter die liggaam met die asem.

verlig: is die gevolg van die dader se vertroue in die lot en op sigself; 'n sekere punt in aksie, ongeag rykdom of armoede, posisie in die lewe of familie of vriende.

Ego: is die gevoel van die identiteit van "Ek" van die mens, as gevolg van die verhouding van gevoel tot die identiteit van die persoon van sy Drie-eenheid. Die ego sluit gewoonlik die persoonlikheid van die liggaam met homself in, maar die ego is slegs die voel van identiteit. As die
gevoel was die identiteit, die gevoel in die liggaam sou homself ken as die permanente en doodlose "ek" wat voortdurend deur en deur alle tye in ongebroke kontinuïteit voortduur, terwyl die menslike ego nie meer van homself weet nie
dit is 'n gevoel.

Element, An: is een van die vier fundamentele soorte natuureenhede waarin die natuur as materie geklassifiseer word en waarvan alle liggame of verskynsels saamgestel is, sodat elke element volgens sy soort van elk van die ander drie elemente onderskei kan word, en sodat elke soort kan bekend wees deur sy karakter en funksie, of dit nou saamwerk en optree as kragte van die natuur of in die samestelling van enige liggaam.

Elementêre, An: is 'n eenheid van die natuur wat uit die element van vuur, of van lug, of van water, of van die aarde, individueel manifesteer; of as 'n individuele eenheid van 'n element in 'n massa ander natuureenhede en oorheers die massa eenhede.

Elementale, Laer: is van die vier elemente van vuur-, lug-, water- en aarde-eenhede, hier genoem kousale, portaal-, vorm- en struktuur eenhede. Hulle is die oorsake, veranderinge, onderhoude en voorkoms van alle dinge in die natuur wat
ontstaan, wat verander, wat vir 'n rukkie bly, en wat sal oplos en verdwyn, om weer in ander verskynings geskep te word.

Elementale, Boonste: is wesens van die vuur-, lug-, water- en grondelemente, waaruit hulle geskep word deur intelligensies van die sfere, of deur die Drie-enige Selves voltooi, wat die Regering van die wêreld uitmaak. Van hulself
Hierdie wesens weet niks en kan niks doen nie. Hulle is nie individuele natuurelemente as natuur-eenhede nie, in die proses van ontwikkeling. Hulle word uit die onmanifesteerde kant van die elemente geskep deur te dink, en reageer perfek op die denke van die Drie-enige Selves wat hulle rig in wat hulle moet doen. Hulle is wetstoepassers, waarteen geen natuurgode of ander magte kan oorheers nie. In godsdienste of tradisies kan hulle genoem word as aartsengele, engele of boodskappers. Hulle tree op deur 'n direkte orde van die regering van die wêreld, sonder menslike instrumentaliteit, alhoewel een of meer mag blyk om opdrag aan die mens te gee of om veranderinge in mans se sake teweeg te bring.

emosie: is die opwinding en uitdrukking van begeerte deur woorde of dade, in reaksie op gevoelens van pyn of plesier deur te voel.

afguns: is die gevoel van swak wil of wrok bitterheid teenoor 'n persoon wat is of wie het wat honger of wil hê.

Gelykheid in die mens: is dat elke verantwoordelike persoon die reg het om te dink, te wees, te wil, te doen en te hê wat hy kan wees, om te wil, in die mate te doen en sonder geweld, druk of selfbeheersing te hê wat hy nie probeer nie
om ander van dieselfde regte te voorkom.

Ewige, die: is wat onaangeraak word deur die tyd, die beginlose en eindelose, binne en buite die tyd en die sintuie, nie afhanklik van, beperk of meetbaar met die tyd en die sintuie soos verlede, hede of toekoms nie; dat in watter dinge bekend is om te wees soos hulle is en wat nie blyk te wees soos hulle nie is nie.

Ondervinding: is die indruk van 'n daad, voorwerp of gebeurtenis wat geproduseer word deur die sintuie van gevoel in die liggaam, en die reaksie as die reaksie van gevoel as pyn of plesier, vreugde of verdriet, of enige ander gevoel of emosie. Die ervaring is die essensie van die buitewerk vir die dokter en is om te leer dat die leerder leer uit die ervaring kan onttrek.

Exterior, An: is die daad, voorwerp of gebeurtenis wat die fisiese indruk in 'n gedagte was voordat dit as 'n daad, voorwerp of gebeurtenis op die fisiese vlak as 'n fisiese bestemming uitgedaag is.

feite: is die realiteite van die objektiewe of subjektiewe dade, voorwerpe of gebeurtenisse in die staat of op die vliegtuig waarop hulle ervaar of waargeneem word, soos dit deur die sintuie sigbaar is en deur die sintuie beproef word, of soos deur die rede oorweeg en beoordeel. Feite is van vier soorte: fisiese feite, psigiese feite, verstandelike feite en noetiese feite.

geloof: is die verbeelding van die doer wat 'n sterk indruk op die asemvorm maak as gevolg van vertroue en vertroue. Geloof kom van die dader.

leuens: is 'n verklaring as 'n feit van wat geglo word onwaar of die ontkenning van wat geglo word waar te wees.

Fame, ('n naam): is die veranderende groep indrukke van onbepaalde eienskappe vir 'n persoonlikheid, wat vervloek is as bel.

vrees: is die gevoel van aanhoudende of dreigende gevaar met betrekking tot geestelike of emosionele of fisiese probleme.

gevoel: is dit van jou bewuste self in die liggaam wat voel; wat die liggaam voel, maar hom nie identifiseer en onderskei as gevoel nie, van die liggaam en die gevoelens wat dit voel; dit is die passiewe kant van die dader-in-die-liggaam, waarvan die aktiewe kant begeerte is.

Voeling, Isolasie van: is sy vryheid van beheer deur die liggaamshouding en die besef van homself as bewuste saligheid.

Kos: is van nature materiaal wat bestaan ​​uit ontelbare kombinasies van verbindings van vuur-, lug-, water- en aardseenhede, vir die opbou van die vier stelsels en die instandhouding van die liggaam.

vorm: is die idee, tipe, patroon of ontwerp wat gidse en vorms stel en grense aan die lewe stel as groei; en vorm hou en mode struktuur in sigbaarheid as voorkoms.

vryheid: is die toestand of toestand van die begeerte-en-gevoel van die doer wanneer dit hom van die natuur losgemaak het en onverbonde bly. Vryheid beteken nie dat mens kan sê of doen wat hy behaag, waar hy ook al is nie. Vryheid is: om te wees en wil en te doen en sonder aanhegsel te hê aan enige voorwerp of ding van die vier sintuie; en om te bly, te wil, te doen en te hê, sonder om geheg te word deur te dink, aan wie jy wil of wil of doen. Dit beteken dat jy nie gedink word aan enige voorwerp of ding van die natuur nie, en dat jy nie jouself sal heg terwyl jy dink nie. Bylae beteken slawerny.

Funksie: is die verloop van aksie bedoel vir 'n persoon of ding, en wat volgens keuse of noodsaaklik uitgevoer word.

dobbel: is 'n obsessie van een deur die dobbelgees, of die opwindende chroniese begeerte om te kry, om geld of iets van waarde te wen deur "geluk" deur "weddenskap" deur speletjies van "kans" in plaas daarvan om dit met eerlike werk te verdien.

Genius, A: is een wat oorspronklikheid en vermoë aantoon wat hom van ander onderskei in die veld van sy strewe. Sy gawes is inherent. Hulle is nie deur studie in die huidige lewe verkry nie. Hulle is in baie van sy verlede se lewe deur baie denke en moeite verwerf en word as gevolg van die verlede met hom oorgebring. Die onderskeidende eienskappe van genie is oorspronklikheid met betrekking tot idees, metode en die direkte manier om sy genie uit te druk. Hy is nie afhanklik van die onderrig van enige skool nie; hy bedink nuwe metodes en gebruik enige van sy drie gedagtes om sy gevoel en begeerte volgens die sintuie uit te druk. Hy is in kontak met die som van sy herinneringe aan sy verlede in die veld van sy genie.

Kiem, die maan: word deur die generatiewe stelsel vervaardig en is nodig vir die voortplanting van 'n menslike liggaam, om die koshuis vir 'n herbestaande dokter te wees. Dit word maan genoem omdat die reis deur die liggaam soortgelyk is aan die fases van die waksende en afnemende maan, en dit het 'n verhouding met die maan. Dit begin van die pituïtêre liggaam en gaan sy afwaartse pad langs die senuwees van die slukderm en spysverteringskanaal voort, en as dit nie verlore gaan nie, klim die ruggraat op na die kop. Op die afwaartse pad versamel dit Lig wat na die natuur gestuur is, en wat deur die natuur teruggestuur word in kos wat in die spysverteringstelsel ingevoer word, en dit versamel Lig uit die bloed wat deur selfbeheersing teruggekry is.

Kiem, Die Sonne: is 'n deel van die dokter wat by puberteit in die pituïtêre liggaam is en wat ligte lig het. Vir ses maande daal dit, soos die son, op die suidelike pad, aan die regterkant van die rugmurg; dan draai dit, by die eerste lumbale wervel, en styg ses maande lank aan die linkerkant op sy noordelike baan totdat dit die pineale liggaam bereik. Op sy suidelike en noordelike reis patrolleer dit die rugmurg, die pad van die ewige lewe. Die maankiem word versterk elke keer as dit die sonkiem verbygaan.

Glamour: is 'n toestand waarin 'n mens gefassineer word met 'n voorwerp of ding deur 'n spel, wat die sintuie op sy gevoel en begeerte plaas, en wat hom in ballingskap hou, en sodoende verhoed dat hy deur die glans sien en verstaan ding soos dit eintlik is.

Somberheid: is 'n psigiese toestand, want die brood oor ontevrede gevoelens en begeertes. Daardeur kan mens 'n atmosfeer van somberheid skep wat gedagtes van morbide en ongemak sal aantrek, wat kan lei tot skadevergoeding vir jouself en
ander. Die genesing vir somberheid is selfbeslote gedagtes en regte aksie.

God, A: is 'n gedagte wat geskep word deur die gedagtes van die mens as die verteenwoordiger van die grootheid van wat hulle voel of vrees; soos wat iemand wil of wil wees, wil en wil doen.

Regering, Self-: Self is self die som van die gevoelens en begeertes van die bewuste doener wat binne die menslike liggaam is en wat die operateur van die liggaam is. Regering is gesag, administrasie en metode waardeur 'n liggaam of staat regeer word. Selfregering beteken dat die gevoelens en begeertes van iemand wat geneig is of geneig is, deur voorkeure, vooroordele of hartstogte om die liggaam te ontwrig, ingehou en gelei en bestuur word deur eie beter gevoelens en begeertes wat met reg en rede dink en optree, as die standaarde van gesag van binne, in plaas daarvan om beheer te word deur voor- en afkeure rakende die voorwerpe van die sintuie, wat die owerhede van buite die liggaam is.

Grace: is liefdevolle liefde vir ander, en gemak van gedagtes en gevoel uitgedruk in bewuste verhouding tot vorm en aksie.

grootheid: is in die mate van u onafhanklikheid met verantwoordelikheid en kennis in sy verhouding en omgaan met ander.

gierigheid: is die onversadigbare begeerte om te kry, te hê en te hou wat verlang word.

Grond, algemeen: word hier gebruik om 'n plek of liggaam te beteken op of waarin twee of meer gemeenskaplike belange ontmoet. Die aarde is die ontmoetingsgrond vir die daders in menslike liggame om saam te werk vir hul gemeenskaplike belange. Die menslike liggaam is die gemeenskaplike grond vir die aksie tussen die doer en die eenhede van die natuurelemente wat daardeur beweeg. So ook die aardoppervlak is die gemeenskaplike grond waarop die gedagtes van alle mense op aarde uitgedruk word as die plante en diere wat op die aarde groei en bewoon, en wat is die eksternisasies in vorms van begeertes en gevoelens van mense.

gewoonte: is die uitdrukking deur woord of daad van 'n indruk op die asemvorm deur te dink. Herhaling van vreemde klanke of dade veroorsaak dikwels onrus van die individu en van die waarnemer, wat waarskynlik al hoe meer uitgesproke sal word, tensy die oorsaak verwyder word. Dit kan gedoen word deur nie die gedagtes wat die gewoonte veroorsaak of deur positiewe denke voort te sit nie: "stop" en "moenie herhaal nie" - wat die woord of daad is. Die positiewe denke en geestelike houding teenoor die gewoonte sal die indruk op die asemvorm verlig, en sodoende die herhaling daarvan voorkom.

Saal van Oordeel: is 'n na die doodstaat waarin die doer self bevind. Wat daar skynbaar 'n ligsaal is, is regtig die sfeer van Bewuste Lig. Die doer is verbaas en benoud en sal oral ontsnap, as dit kan; maar
dit kan nie. Dit is bewus van die vorm wat op die aarde geglo het om self te wees, alhoewel dit nie in daardie vorm is nie; Die vorm is sy asemvorm sonder die fisiese liggaam. In of op hierdie asemvorm maak die Bewuste Lig, Waarheid, die
Doer bewus van alles wat dit gedink het, en van die dade wat dit in sy liggaam op aarde gedoen het. Die doer is bewus van hierdie, soos hulle is, soos die Bewuste Lig, die Waarheid, dit wys, en die dader self beoordeel hulle en sy
oordeel maak dit aanspreeklik vir hulle as pligte in toekomstige lewens op aarde.

geluk: is die gevolg van wat mens dink en doen in ooreenstemming met die reg en die rede, en die toestand van begeerte en gevoel wanneer hulle in gebalanseerde unie is en het
liefde gevind.

Genesing deur aan die hande te lê: Om die pasiënt te bevoordeel, moet die geneser verstaan ​​dat hy slegs 'n gewillige instrument is om van die natuur gebruik te word ten einde die ordelike vloei van die lewe te herstel wat belemmer is
of in die pasiënt se liggaam ingemeng word. Dit kan die geneesheer doen deur die palms van sy regter- en linkerhande op die voor- en agterkant van die kop te plaas, en dan na die drie ander potensiële brein, in die toraks, die buik en die
pelvis. Sodoende is die geneser se eie liggaam die instrument waardeur die elektriese en magnetiese kragte vloei en die masjinerie van die pasiënt inpas vir die ordelike operasie van die natuur. Die geneser moet bly
passiewe welwillendheid, sonder om te dink of te betaal.

Genesing, Geesteswetenskappe: is die poging om fisieke siektes deur geestelike middele te genees. Daar is baie skole wat probeer om die genesing van siektes deur geestelike pogings te onderrig en uit te oefen, soos deur die ontkenning dat daar siektes is of deur gesondheid te bevestig
in plaas van die siekte, of deur gebed, of deur herhaling van woorde of frases, of deur enige ander geestelike poging. Dink en emosies beïnvloed die liggaam, deur hoop, moed, vreugde, hartseer, moeilikheid, vrees. Die genesing van 'n werklike siekte kan wees
beïnvloed deur die balansering van die gedagte waarvan die siekte die uitwerwing is. Deur die oorsaak te verwyder, verdwyn die siekte. Ontkenning van 'n siekte is 'n veronderstelling. As daar geen siekte was nie, sou dit nie ontken word nie. Waar daar gesondheid is, kan daar niks verkry word deur te bevestig wat reeds is nie.

Gehoor: is die eenheid van lug, wat as die ambassadeur van die lugelement van die natuur in 'n menslike liggaam optree. Gehoor is die kanaal waardeur die lugelement van die natuur en die respiratoriese stelsel in die liggaam met mekaar kommunikeer. Gehoorsaamheid is die natuur-eenheid wat deur die organe van die respiratoriese stelsel beweeg en verband hou en funksioneer as gehoor deur die regte verhouding van sy organe.

hemel: is die staat en die tydperk van geluk, nie beperk deur die aardse tyd van die sintuie nie, en wat geen begin het nie. Dit is 'n samestelling van almal se gedagtes en ideale van die lewe op aarde, waar geen gedagte van lyding of
Ongelukkigheid kan betree, omdat dit as herinneringe uit die asemvorm tydens die skeurperiode verwyder is. Die hemel begin regtig wanneer die dokter gereed is en sy asemvorm neem. Dit lyk nie soos 'n begin nie; dit is asof dit nog altyd was. Die hemel eindig wanneer die beskermer deurgegaan het en die goeie gedagtes en goeie dade wat hy op die aarde gehad en gedoen het, uitgeput het. Dan word die sintuie van sig en gehoor en smaak en reuk losgemaak van die asemvorm, en gaan na die elemente waarvan hulle die uitdrukking in die liggaam was; Die deel van die dokter keer op sigself terug, waar dit is totdat sy beurt kom vir sy volgende herbestaan ​​op aarde.

hel: is 'n individuele toestand of toestand van lyding, van pyniging, nie 'n gemeenskapsverhouding nie. Die lyding of pyniging is deur dele van die gevoelens en begeertes wat deur die doer geskei en weggesleep is deur middel van metempsigose. Die lyding is omdat die gevoelens en begeertes geen middele het of waarmee hulle verlig kan word of om te kry waarvoor hulle bedroef, verlang en begeer nie. Dit is hulle pyniging-hel. Terwyl hulle in 'n fisiese liggaam op aarde was, het die goeie en bose gevoelens en begeertes hul tydperke van vreugde en hartseer gehad wat deur die hele lewe op die aarde vermeng was. Maar tydens die metropsigose skei die purgatoriale proses die boosheid van die goeie af; die goeie gaan voort om hul onvergeeflike geluk in die hemel te geniet, en die kwaad bly in wat dan die lyding van lyding is, waar die individuele gevoelens en begeertes kan wees en beïndruk word, sodat hulle weer bymekaar kan kom, As hulle kies, vermy die boosheid en die voordeel van die goeie. Hemel en hel is vir ondervinding, maar nie vir leer nie. Die aarde is die plek om uit ervaring te leer, want die aarde is die plek vir dink en leer. In die state na die dood is die gedagtes en dade soos in 'n droom geleef het, maar daar is geen redenasie of nuwe denke nie.

oorerwing: word algemeen verstaan ​​dat die fisiese en geestelike eienskappe, faktore en kenmerke van 'n mens se voorouers aan daardie mens oorgedra en geërf word. Dit moet natuurlik tot 'n sekere mate waar wees as gevolg van bloedverhouding en familie. Maar die belangrikste waarheid is nie plek nie. Dit wil sê dat die gevoel en begeerte van 'n onsterflike doener na sy geboorte in 'n menslike liggaam woon en sy eie mentaliteit en karakter meebring. Geslag, teling, omgewing en assosiasies is belangrik, maar volgens sy eie kwaliteit en krag onderskei die doener hom hiervan. Die asemvorm van die doener veroorsaak bevrugting; die vorm verskaf die samesteller-eenhede en die asem bou in die vorm van die materiaal wat deur die moeder verstrek word uit, en na die geboorte bly die asemvorm voortbou en handhaaf sy eie vorm
deur alle stadiums van groei en ouderdom. Die dader in elke menslike liggaam is verby die tyd. Sy asemvorm dra sy geskiedenis, wat alle bekende geskiedenis aangevoer het.

Eerlikheid: is die begeerte om te dink en dinge te sien soos die Bewuste Lig in gedagte, hierdie dinge wys soos hulle werklik is en dan om daardie dinge te hanteer, aangesien die Bewuste Lig toon dat hulle hanteer moet word.

hoop: is die potensiële lig inherent in die dader in al sy dwaalbome deur die woestyn van die wêreld; dit lei of vra goed of siek volgens die beskikking van die doer; Dit is altyd onseker oor voorwerpe van die sintuie, maar dit is seker wanneer die rede reël.

Mens, A: is 'n samestelling van eenhede van die vier elemente van die natuur wat saamgestel en georganiseer word as selle en organe in vier stelsels wat voorgestel word deur die vier sintuie van sig, gehoor, smaak en reuk, en outomaties gekoördineer en bedryf deur die asemvorm, die hoofbestuurder van die manlike liggaam of vroueliggaam; en in wat 'n gedeelte van die dokter betree en weer bestaan, en maak die dier menslik.

Mense, die vier klasse van: Deur te dink, het mense hulleself in vier klasse verdeel. Die besondere klas waarin elkeen is, het hom deur sy denke aangewend; hy sal daarin bly solank hy dink hy doen; hy sal homself daaruit haal en homself in enige ander van die vier klasse plaas wanneer hy die denke doen wat hom in die klas sal plaas waarin hy dan sal behoort. Die vier klasse is: die arbeiders, die handelaars, die denkers, die
knowers. Die arbeider dink om die begeertes van sy liggaam, die aptyt en gerief van sy liggaam te bevredig, en die vermaak of genot van die sintuie van sy liggaam. Die handelaar dink sy wens om wins te verkry, om te koop of te verkoop of ruil vir wins, om besittings te kry, om rykdom te hê. Die denker dink om sy begeerte om te dink, te idealiseer, te ontdek, in die beroepe of kuns of wetenskappe te bevredig, en om te presteer in leer en prestasies. Die kenner dink om die begeerte om die oorsake van dinge te ken, te bevredig: om te weet wie en wat en waar en wanneer en hoe en waarom en om dit aan ander te gee wat hy self weet.

mensdom: is die algemene oorsprong en verhouding van al die onwettige en onsterflike daders in menslike liggame, en is die simpatieke gevoel in die mens van daardie verhouding.

Hipnose, Self-: is die doelbewus om jouself in die toestand van die diepe slaap te stel deur hom te hypnotiseer en te beheer. Die doel van selfhypnose moet selfbeheersing wees. In selfhypnose tree die dader op as die hipnotisus en ook as die onderwerp. Hy beskou wat hy wil doen wat hy nie kan doen nie. Toe hy as hipnotisus optree, gee hy hom duidelik aan om hierdie bevele aan homself uit te reik wanneer hy in die hipnotiese slaap is. Dan stel hy homself aan die slaap deur homself te vertel dat hy gaan slaap, en uiteindelik is hy aan die slaap. In die hipnotiese slaap beveel hy homself om die dinge op tyd en plek te doen. Wanneer hy homself so beveel het, keer hy terug na die wakker toestand. Ontwaak, hy doen soos om te bid. In hierdie praktyk moet mens hom in geen opsig mislei nie, anders sal hy verward wees en selfbeheersing misluk.

Hipnotisme of hipnose: is 'n kunsmatige toestand van slaap wat geproduseer word op 'n onderwerp wat homself ly om gehypnotiseer te word. Die onderwerp is of maak homself negatief vir die hipnotis, wat positief moet wees. Die onderwerp oorlewer sy
gevoel en begeerte na die gevoel van begeerte van die hipnotis, en sodoende beheer oor sy asemvorm en die gebruik van sy vier sintuie. Die hipnotisus hipnotiseer die onderwerp deur die gebruik van enige of al sy eie elektriese magnetiese krag deur die oë of stem en hande van sy onderwerp en deur hom te herhaal dat hy gaan slaap en dat hy aan die slaap is. Deur die onderwerp van die slaap in te dien, word die vak geslaap. Hy het homself voorgelê, sy
asemvorm en sy vier sintuie tot die beheer van die hipnotis, die onderwerp is in staat om die bevele te gehoorsaam en alles wat deur die hipnotisus beveel word, te doen sonder om te weet wat hy eintlik doen - behalwe dat hy nie gemaak kan word om 'n misdaad te pleeg of uit te voer nie 'n onregverdige daad, tensy hy in sy wakkerstaat so doen of optree. 'N Hipnotis neem 'n ernstige verantwoordelikheid wanneer hy iemand hipnotiseer. Die onderwerp moet deur lang tye ly sodat hy homself deur 'n ander beheer kan word. Elkeen moet selfbeheersing beoefen totdat hy self beheer word. Dan sal hy nie 'n ander beheer of toelaat dat 'n ander hom beheer nie.

Hipnotis, A: is een wat wil, verbeelding en selfvertroue het en wat suksesvol is om sy vakke te hipnotiseer en die verskynsels van hipnotisme te produseer tot die mate waarin hy dit met begrip verrig.

"Ek" as identiteit, die vals: is die gevoel van die teenwoordigheid van die egte identiteit van die I-ness van 'n mens se knaker. I-ness is die selfbewuste eiesoortige identiteit van die bekwame, onveranderlike en sonder begin of einde in die Ewige.
Dink met die liggaamshouding en voel die teenwoordigheid van sy ware identiteit, mislei die dader in die geloof dat dit een en dieselfde is met die liggaam en die sintuie.

Ideale: is die konsep van wat die beste is vir een om te dink, te wees, te doen of te hê.

Identiteit, 'n mens: is die gevoel van identiteit in jou liggaam, jou eie gevoel is dieselfde as wat jy in die verlede was, en dieselfde gevoel om in die toekoms te wees. 'N Mens se gevoel van identiteit is noodsaaklik en seker in die doer deur die liggaam, as gevolg van sy onafskeidbaarheid van die identiteit van die kenner van jou Drie-eenheid.

I-heid: is die onwrikbare, onheilige en voortdurend onveranderlike identiteit van die Drie-Enige Self in die Ewige; nie beliggaam nie, maar wie se teenwoordigheid dit in die menslike liggaam moontlik maak om te dink en te voel en van homself te praat as "ek" en om bewus te wees van die onveranderlike identiteit deur die voortdurend veranderende lewe van sy liggaamlike liggaam.

onkunde: is geestelike duisternis, die toestand waarin die dader in die liggaam is, sonder kennis van homself en van sy reg en rede. Die emosies en passies van sy gevoel en begeerte het sy denker en kenner verduister.
Sonder die bewuste lig van hulle is dit in die duisternis. Dit kan hom nie onderskei van die sintuie en die liggaam waarin dit voorkom nie.

illusie: Die mislukking van fancy of voorkoms vir die werklikheid, as 'n mirage om 'n plek of toneel te wees wat dit uitbeeld, of 'n verre post om 'n man te wees; enigiets wat die sintuie mislei en 'n fout in die oordeel veroorsaak.

verbeelding: is die toestand waarin die denke van gevoel en begeerte vorm gee om te saak.

Verbeelding, Natuur-: is die spontane en onbeheerde spel van huidige sinne-indrukke met herinneringe; die kombinasie of samesmelting van prente wat deur die sintuie op die asemvorm gemaak word met herinneringe van soortgelyke indrukke, en watter kombinasie verteenwoordig die werklikhede van die fisiese vlak. Hierdie kragtige indrukke dwing, en kan redeneer.

Incubus: is 'n onsigbare manlike vorm wat op soek is na obsessie of seksuele verhouding met 'n vrou tydens die slaap. Inkubi is van twee soorte, en daar is variëteite van elke soort. Die mees algemene is die seksuele inkubus, die ander is die inkubus wat die vrou probeer obsesseer, soos in wat 'n nagmerrie genoem word, watter verskriklike droom hoofsaaklik weens spysvertering of fisiologiese versteuring kan wees. Die soort inkubus sal afhang van die gewoontes en gedagtes van die slaper tydens haar wakker lewe. Die vorm van 'n inkubus, as dit gevisualiseer word, sal verskil van dié van 'n engel of 'n god, na 'n duiwel of 'n spin of 'n beer.

Instinct in the Animal: is die dryfkrag van die mens wat in daardie dier is. Lig van die mens, verbind met die begeerte, is dit wat die dier in sy handelinge lei of lei, volgens die vier sintuie van die natuur.

Intelligensie: is dit waarby alle intelligensies verband hou en wat onderskei en verband hou en verwantskap van alle wesens tot mekaar stel wat bewus is van bewustheid; en waarmee hulle, as en in hul verskillende grade om bewus te wees, indruk maak, onderskei en verband hou met alle eenhede of massas eenhede in hul verhouding met mekaar.

Intelligensie, An: is van die hoogste orde van eenhede in die Heelal, wat die Drie-enige Self van die mens met die Opperste Intelligensie met sy selfbewuste Lig verband, waarmee dit die mens in staat stel om hom te laat dink.

Intelligensie, Fakulteite van 'n: Daar is sewe: die lig en ek-fakulteite wat die sfeer van vuur beheer; die tyd- en motiveringsfakulteite wat die lugruim beheer die beeld en donker fakulteite in die sfeer van water; en die fokusfakulteit in die sfeer van die aarde. Elke fakulteit het sy eie funksie en mag en doel en is onlosmaaklik met mekaar verbind. Die ligfakulteit stuur lig aan die wêrelde deur middel van sy Drie-eenheid; die tyd
fakulteit is dit wat die regulering en veranderinge in natuur-eenhede in hul verhouding met mekaar veroorsaak. Die beeldfakulteit beïndruk die idee van vorm oor materie. Die fokusfakulteit sentreer ander fakulteite oor die onderwerp waar dit is
gerig. Die donker fakulteit weerstaan ​​of gee krag aan die ander fakulteite. Die motiewe fakulteit gee doel en rigting om te dink. Die I-fakulteit is die eintlike Self van die Intelligensie. Die fokusfakulteit is die enigste wat met die liggaam in aanraking kom met die liggaam.

Intelligensie, die Allerhoogste: is die limiet en uiteindelike graad wat 'n intelligente eenheid kan bevorder om bewus te wees as 'n eenheid. Die Opperste Intelligensie verteenwoordig en begryp alle ander intelligensies in die sfere. Dit is nie die heerser van ander intelligensies nie, want intelligensies ken die hele wet; hulle is wet en elke intelligensie regeer self en dink en handel in ooreenstemming met die universele wet. Maar die Hoogste Intelligensie het in sy beheer en toesig
al die sfere en wêrelde en ken die gode en wesens deur die universele natuur.

intuïsie: is die onderrig, onderrig van binne; Dit is direkte kennis wat deur die rede tot die doer kom. Dit is nie gemoeid met handel of sake van die sintuie nie, maar met morele vrae of filosofiese vakke, en is skaars. As die dokter kommunikasie met sy kennisgewer kan oopmaak, kan hy dan kennis hê oor enige vak.

Istence: is die gevoel en begeerte van die doer, bewus van die realiteit van homself op sigself, as sodanig; nie as bestaan ​​nie, nie in bestaan ​​nie, maar in sy alleenheid as gevolg van sy opsetlike afbreek van homself uit die illusies van die natuur.

jaloesie: is die wreedaardige en gejaagde vrees om nie die regte of regte van iemand anders of ander te verkry nie.

Joyousness: is die uitdrukking van die gevoel en begeerte van een in wie daar vertroue is.

geregtigheid:is die optrede van kennis met betrekking tot die onderwerp wat oorweeg word, en in uitspraak uitgespreek en voorgeskryf as wet.

Karma: is die resultate van die aksies en reaksies van verstand en begeerte.

Knower, The: is dit van die Drie-enige Self wat en is werklike en werklike kennis van en in die tyd en die Ewige.

Kennis is van twee soorte: ware of selfkennis en sin- of menslike kennis. Selfkennis van die Drie-Enige Self is onuitputtelik en onmeetbaar en is algemeen vir die kenners van alle Drie-eenheid. Dit is nie afhanklik van die sintuie nie, alhoewel dit alles insluit wat in die wêreld plaasgevind het; Dit gaan oor alles van die minste ontwikkelde eenheid van die natuur tot die alwetende Drie-enige Self van die wêrelde in die hele tyd in die Ewige. Dit is die ware en onveranderlike kennis wat onmiddellik beskikbaar is in die kleinste detail en as een volkome verwante en volledige geheel.

Sense-kennis, wetenskap of menslike kennis is die opgehoopte en sistematiese som van natuurlike feite waargeneem as natuurwette, of deur die daders ervaar deur hul onontwikkelde sintuie en onvolmaakte liggame. En die kennis en uitsprake van die wette moet van tyd tot tyd verander word.

Kennis van die Doper: is die kern van die doer se leer deur denke. Die Lig wat vrygelaat word van sy aanhangsels en herstel tot die etiese atmosfeer, in die balansering van sy gedagtes, is onverbonde en onaanvaarbaar, en daarom kennis; dit is nie menslike kennis nie.

Kennis van die Denker van die Drie-Enige Self: sluit alle kennis oor die administrasie van die reg en geregtigheid aan sy werker, en in die doer se verhouding met ander daders in menslike liggame, deur hul denkers.
Alle denkers ken die wet. Hulle is altyd in ooreenstemming met mekaar en met hul kennisgewers in die toediening van die lot aan hul onderskeie daders in menslike liggame. Hul kennis van wet en geregtigheid verhoed twyfel en verhoed die moontlikheid van favoritisme. Die dader in elke menslike liggaam kry sy lot soos dit dit maak. Dit is wet en geregtigheid.

Kennis van die Wenner van die Drie-eenheid, Selfkennis: bestaan ​​uit en omsluit alles in die vier wêrelde. As selfstandigheid is dit kennis, en dit identifiseer en identifiseer die identiteit van die kennis. Dit het gedien
vakleerlingskap na die natuur as 'n natuur-eenheid. Daar was dit bewus as Sy funksie word agtereenvolgens in elke deel van die natuurmasjien van tyd. Toe dit 'n Drie-eenheid Self geword het in die Selfkennende Lig van Sy Intelligensie in die Ewige, elkeen
funksie wat dit mettertyd bewus was, is onmiddellik beskikbaar, onbeperk deur die tyd, in die ewige. Die kennis van die kenniser identifiseer elke funksie en is die identiteit waarmee die eenheid bewus was en die selfstandigheid van die kenniser ken en ken die kennis van elkeen van hierdie funksies afsonderlik, soos in die tyd, en almal saam in die Ewige. Hierdie kennis word aan die denker oorgedra deur die gedagtes van ekheid en selfheid, en kan vir die doer beskikbaar wees as gewete in regtigheid en as intuïsie in die rede.

Kennis, Noetiese (die wêreld van kennis): bestaan ​​uit die noetiese atmosferes van al die kenners van Triune Selves. Daar is al die kennis van elke Drie-eenheid self beskikbaar en ter wille van elke ander kenner.

wet: is 'n voorskrif vir verrigting, gemaak deur die gedagtes en dade van sy vervaardiger of vervaardigers, en aan wie die intekenaars gebind is.

Natuurreg, A: is die aksie of funksie van 'n eenheid wat slegs as sy funksie bewus is.

Gedagtewet, die: is dat elke ding op die fisiese vlak die uitwendigmaking van 'n gedagte is wat gebalanseer moet word deur die een wat dit opgewek het, volgens sy verantwoordelikheid en in die konteks van tyd, toestand
en plek.

Gedagtewet, Destiny. Agente van die: Elke mens is 'n agent vir goed of vir goddeloosheid deur sy doel in die lewe en deur wat hy dink en wat hy doen. Deur wat hy dink en doen, pas iemand homself of haar om deur ander gebruik te word. Mense kan nie gebruik word of gedwing word om teen hul innerlike motiewe te handel nie, behalwe as hulle hulself deur hul gedagtes en dade toegerus het. Dan word hulle beïnvloed om ander mense op te tree of op te lewer, veral as hulle nie het nie
definitiewe doel in die lewe. Diegene wat 'n doel het, is ook instrumente, want, ongeag die doel, sal dit goed of kwaad inpas by die regering van die wêreld deur die bewuste agente van die wet.

leer: is die essensie van ondervinding wat uit die ondervinding deur denke uitgelei is, sodat die Lig bevry kan word en dat die ervaring nie herhaal moet word nie. Leer is van twee soorte: sin-leer as ondervinding, eksperiment, waarneming, en die opname van hierdie as herinneringe aan die natuur; en, leer-leer as gevolg van die denke van homself as gevoel en begeerte en van hul verhouding. Die besonderhede van geheue leer kan deur die lewe van die liggaam duur maar sal na die dood verlore raak. Wat die dader leer oor homself as verskillend van die liggaam, sal nie verlore gaan nie; Dit sal daarna deur die lewe op die aarde as die inherente kennis by die doer wees.

Leuenaar, A: is een wat so waar sê wat hy weet om nie so te wees nie, onwaar.

Liberty: is immuniteit teen gevangenisstraf of slawerny, en die reg van een om te doen soos 'n mens behaag, solank as wat dit nie inmeng met 'n ander se gelyke reg en keuse nie.

Lewe: is 'n eenheid van groei, die draer van lig deur vorm. Die lewe dien as agent tussen die bogenoemde en die onderkant, wat die boete in die bruto bring en rekonstrueer en omskep die bruto in verfyning. In elke saad is daar 'n eenheid van die lewe. In die mens is dit die asemvorm.

leweNa 'n mens se kritiese begrip): is min of meer 'n nagmerrie, 'n skynbaar ware maar onseker reeks skielike of lang uitgerekte, min of meer lewendige en intense gebeure - 'n fantasiemagoria.

lig: is dit wat dinge sigbaar maak, maar wat nie self gesien kan word nie. Dit bestaan ​​uit die eenhede van sterlig of sonlig of maanlig of aardlig, of van die kombinasie of kondensasie en uitdrukking daarvan as elektrisiteit of as die verbranding van gasse, vloeistowwe of vaste stowwe.

Lig, aanhegbaar en onaanvaarbaar: is die Bewuste Lig van die Intelligensie wat aan die Drie-Enige Self geleen word, wat die in-die-liggaam gebruik in sy denke. Die hegbare lig is dit wat die werker in die natuur deur sy gedagtes en dade stuur, en herhaal en gebruik weer en weer. Die onaanvaarbare Lig is dit wat die dader teruggee en onaanvaarbaar gemaak het, want dit het die gedagtes gebalanseer waarin die Lig was. Lig wat onaanvaarbaar gemaak word, word herstel na die mens se atmosfeer en is beskikbaar vir die een as kennis.

Lig, Bewus: is die Lig wat die Drie-eenheid self van sy intelligensie ontvang. Dit is nie die natuur nie en word nie weerspieël deur die natuur nie, maar wanneer dit in die natuur gestuur word en met natuureenhede verband hou, lyk die natuur te manifesteer
intelligensie, en dit mag die God in die natuur genoem word. Wanneer die Bewuste Lig deur iets gedraai word, blyk dit dat dit so is. Die Bewuste Lig is dus die Waarheid, want die Waarheid wys dinge om te wees
soos hulle is, sonder voorkeur of vooroordeel, sonder vermomming of voorwendsel. Alle dinge word daardeur bekend gemaak wanneer dit omgedraai en op hulle gehou word. Maar die Bewuste Lig is deurdrenk en verduister deur gedagtes wanneer die gevoel en begeerte probeer
om te dink, sodat die mens dinge sien soos dit hulle wil sien of in 'n gewysigde graad van waarheid.

Lig in die Doer, Potensiaal: Wanneer 'n mens onbetwisbaar pligte vervul, onverskillig en met plesier omdat dit sy pligte is, en nie omdat hy dit sal verdien of kry of daarvan ontslae raak nie, balanseer hy sy gedagtes wat daardie pligte gemaak het sy pligte, en die lig wat hy bevry wanneer die gedagtes gebalanseer is, gee hom 'n nuwe gevoel van die vreugde van vryheid. Dit gee hom insig in dinge en vakke wat hy nie voorheen verstaan ​​het nie. Terwyl hy voortgaan om die Lig te bevry, het hy gebind aan die dinge wat hy wou hê en wou hê. Hy begin die potensiële Lig wat in hom is en wat die ware Bewuste Lig sal wees, te voel en te verstaan ​​wanneer hy 'n Intelligensie word.

Lig van die natuur: is die reaksie as glans, sprankel, helderheid of skitter van kombinasies van natuur-eenhede, op die Bewuste Lig wat deur die doeners in menslike liggame na die natuur gestuur word.

Skakel eenheid, 'n asem-: vang en hou verbygaande eenhede van stralende materie vas, en is die skakel waardeur die asem verbind word met die lewensverbindingseenheid van sy sel.

Skakel Eenheid, 'n Lewe: vang en hou verbygaande eenhede lugagtige materie vas, en is die skakel waardeur die lewe verbind word met die vormskakel- en asemskakeleenhede van sy
sel.

Skakel eenheid, 'n vorm-: vang en hou verbygaande eenhede van vloeibare materie vas, en is verbind met die sel- en lewensverbindingseenhede van sy sel.

Skakel Eenheid, 'n Sel: vang en hou verbygaande eenhede van vaste stof vas, en waardeur dit verbind word met ander selle in die orgaan of deel van die liggaam waartoe dit behoort.

"Lost Soul," A: Wat 'n 'verlore siel' genoem word, is nie 'n 'siel' nie, maar is 'n deel van die doener-deel, en dit is nie permanent nie, maar slegs tydelik verlore of afgesny van sy bestaan ​​en die ander gedeeltes van die doener. Dit gebeur wanneer, in een van die twee gevalle, 'n doenerparty deur lang tydperke in uiterste selfsug aangehou het en die Lig wat aan hom geleen is, gebruik het in doelbewuste bedrog, moord, ondergang of wreedheid teenoor ander en 'n vyand geword het vir die mensdom. Dan word die Lig teruggetrek en hou die doener-gedeelte op om weer te bestaan; dit trek in selfkwale in die kamers van die aardkors terug totdat dit homself uitgeput het, en kan daarna weer op aarde verskyn. Die tweede geval is wanneer 'n deel van die doener die Lig vermors het deur selfverlatenheid aan plesier, vraatsug, drankies en dwelms, en uiteindelik 'n ongeneeslike idioot word. Dan gaan die handgedeelte na 'n kamer op die aarde. Daar bly dit totdat dit toegelaat kan word om voort te gaan met sy herbestaan. In albei gevalle is die aftrede vir die veiligheid van ander, sowel as vir hul eie.

lief te hê; is Bewuste Sameness deur die wêrelde; vir die doener in die mens is dit die gevoel-en-begeerte van en as 'n ander in en as jouself en die begeerte-en-gevoel van jouself in en as die ander.

Liefde in die Doer: is die toestand van gebalanseerde vereniging en interaksie tussen gevoel-en-begeerte, waarin elkeen voel en wil hê hy moet wees en is in en soos die ander.

Lê en oneerlikheid: Die begeerte om oneerlik te wees en te lieg, is 'n spesiale euwel; hulle gaan saam. Hy wat kies om oneerlik te wees en te lieg, is iemand wat na lang lewenservarings nie daarin kon slaag om dinge te sien nie
en dit wat hy waargeneem het, verkeerd vertolk. Hy het veral die slegste kante van mense gesien en het homself oortuig dat alle mense leuenaars is en oneerlik is, en dat diegene wat glo dat hulle eerlik en waaragtig is, net slim genoeg is om hul oneerlikheid te verdoesel en hul leuens te verberg. Hierdie gevolgtrekking kweek haat en wraak en eiebelang; en dat 'n mens 'n vyand van die mensdom word, as 'n regstreekse misdadiger of as 'n slim man
en versigtig plotter teen ander vir sy eie voordeel. Hoe groot die vloek ook al vir die wêreld is, sy gedagtes as sy lot sal hom uiteindelik aan die wêreld en aan homself openbaar. Hy sal mettertyd leer dat eerlikheid en waarheid in denke en optrede die weg na selfkennis wys.

Malice:is die obsessie deur 'n gees van slegte wil en slegte bedoeling om te beseer, lyding te veroorsaak; dit is 'n vyand van welwillendheid en regte optrede.

Maniere: Goeie maniere is inherent aan die karakter van die doener; hulle is ontwikkel, nie geënt nie. Oppervlakkige poetsmiddel sal nie die inherente kwaliteit van goeie of slegte maniere verberg nie, ongeag die posisie van die doener in die lewe.

Saak: word substansie gemanifesteer as onintelligente eenhede as die natuur, en wat intelligente eenhede word as Drie-eenheid.

wat beteken: is die bedoeling in 'n gedagte wat uitgedruk word.

Medium, A: is 'n algemene term wat kanaal, middele of oordrag beteken. Dit word hier gebruik om 'n persoon te beskryf wie se stralende of astrale liggaam 'n atmosfeer uitstraal en uitstraal wat een van die vele natuur-sprites, elemente of dwalende mense in die na-dood-state aantrek en die lewe soek. Die medium dien dus as 'n kommunikasiemiddel tussen so iemand en die doener in menslike liggame.

Memory: is die weergawe van 'n indruk deur die waarop die indruk gemaak word. Daar is twee soorte geheue: sense-memory en doer-memory. Van sintuiglike geheue is daar vier klasse: siggeheue, gehoorgeheue, smaakgeheue en reukgeheue. Elke stel organe van die vier sintuie is gerangskik om indrukke te neem van die element waarvan dit die verteenwoordiger is, en die indrukke oor te dra na dit waarop die indrukke opgeteken is, en waarmee dit weergegee word; in die mens is dit die asemvorm. Die weergawe van 'n indruk is 'n herinnering.

Geheue, Doer-: is die voortplanting van die toestande van sy gevoelens en begeerte in sy huidige liggaam, of in enige van die vorige liggame waarin dit op hierdie aarde geleef het. Die doener sien of hoor nie, proe of ruik nie. Maar die besienswaardighede, geluide, smaak en reuke wat op die asemvorm onder die indruk is, reageer op gevoel en begeerte van die doener en lewer pyn of plesier, vreugde of hartseer, hoop of vrees, vrolikheid of somberheid. Hierdie gevoelens is herinneringe aan die doen en late van toestande van opgewondenheid of depressie wat dit ervaar het. Daar is vier klasse van die geheue van die doener: die psigiese-fisiese, wat reaksies van gevoel-en-begeerte op fisiese gebeure in die huidige lewe is; psigiese herinneringe, wat die reaksies van
gevoel-en-begeerte na plekke en dinge, voor of teen, wat te wyte is aan soortgelyke toestande wat in vorige lewens ondervind is; psigies-geestelike herinneringe wat betrekking het op vrae oor reg of verkeerd, of die oplossing van geestelike probleme of
die beslegting van skielike of onverwagte lewenssituasies; en psigo-noetiese geheue, wat betrekking het op die kennis van identiteit, wanneer tyd in 'n oomblik verdwyn en die doener bewus is van sy isolasie in tydlose identiteit
ongeag al die lewens en sterftes wat dit deurgemaak het.

Geheue, Sense-: behels (a) die organe van die oog as 'n kamera waarmee die foto geneem moet word; (b) die siensin waarmee die duidelike sien en fokus moet geskied; (c) die negatief of plaat waarop die prentjie beïndruk wil word en waaruit die prent weergegee moet word; en (d) die een wat fokus en die foto neem. Die stel sigorgane is die meganiese apparaat wat gebruik word om te sien. Sig is die elementêre aardseenheid wat gebruik word om die indrukke of beeld wat op die vorm van die asemvorm gefokus is, oor te dra. Die doener is die siener wat sien dat die prentjie gefokus is op sy asemvorm. Die reproduksie of geheue van die prent word outomaties weergegee en meganies weergegee deur assosiasie met die te onthou voorwerp. Enige ander geestelike proses meng of verhoed 'n maklike voortplanting of geheue. Soos met die sintuig van sig en sy organe om te sien, is dit ook met gehoor en smaak en reuk, en hul weergawes as herinneringe. Sien is die optiese of fotografiese geheue; gehoor, die ouditiewe of fonografiese geheue; proe, die smaaklike geheue; en reuk, die reukgeheue.

Geestelike houding en geestelike ingesteldheid:'N Mens se verstandelike houding is jou lewensuitkyk; dit is as 'n atmosfeer met die algemene bedoeling om iets te wees of te doen of te hê. Sy verstandelike ingesteldheid is die spesifieke manier en middele om te wees of te doen of wat ook al die iets is, wat bepaal en bewerkstellig word deur te dink.

Geestelike Operasies: is die manier of werking van een van die drie gedagtes wat deur die doener-in-die-liggaam gebruik word.

siel verhuizing: is die periode nadat die doener die saal van oordeel en die asemvorm verlaat het, en in die proses van reiniging is en dit deurgaan, waar hy dié skei van sy begeertes wat lyding veroorsaak, van sy beter begeertes wat dit gelukkig maak. Metempsychosis eindig as dit gedoen word.

Gedagte gehou word: is die werking van intelligente materie. Daar is sewe gedagtes, dit wil sê sewe soorte denke deur die Drie-enige Self, met die Lig van die Intelligensie, - nogtans is dit een. Al sewe soorte moet volgens een beginsel optree, naamlik om die Lig bestendig vas te hou oor die onderwerp van die denke. Hulle is: die verstand van ektheid en die verstand van selfwees van die kenner; die verstand van die reg en die verstand van die rede van die denker; die verstand van gevoel en die verstand van begeerte van die doener; en die liggaam-gees wat ook deur die doener vir die natuur en slegs vir die natuur gebruik word.

Die term 'verstand' word hier gebruik as die funksie of proses of ding waarmee of waarmee gedink word. Dit is 'n algemene term vir die sewe gedagtes, en elkeen van die sewe is van die rede-kant van die denker van die Drie-enige Self. Denke is die bestendige hou van die Bewuste Lig oor die onderwerp van die denke. Die verstand vir ektheid en die verstand vir selfwees word gebruik deur die twee kante van die kennis van die Drie-eenheid. Die verstand vir die reg en die verstand van die rede word gebruik deur die denker van die Drie-enige Self. Die gevoel-verstand en die begeerte-verstand en liggaam-gees moet deur die doener gebruik word: die eerste twee om gevoel en begeerte van die liggaam en die natuur te onderskei en om hulle in 'n gebalanseerde eenheid te hê; die liggaam-gees moet deur die vier sintuie gebruik word vir die liggaam en sy verhouding tot die natuur.

Gees, die liggaam-: Die eintlike doel van liggaam-gees is om die gevoel en begeerte te gebruik, om die liggaam te versorg en te beheer, en deur die liggaam om die vier wêrelde te lei en te beheer deur middel van die vier sintuie en hul organe in die liggaam. Die liggaam-gees kan slegs deur die sintuie dink en in terme beperk tot die sintuie en die sintuiglike materie. In plaas daarvan dat dit beheer word, beheer die liggaam-gees gevoel en begeerte sodat hulle nie in staat is om hulself van die liggaam te onderskei nie, en die liggaam-gees oorheers hul denke so dat hulle gedwing word om in terme van die sintuie te dink in plaas van in terme wat geskik is vir gevoel-en-begeerte.

Mind, The Feeling-: is dit waarmee die gevoel volgens sy vier funksies dink. Dit is waarneming, konseptiwiteit, formatiwiteit en projektiwiteit. Maar in plaas daarvan om dit te gebruik vir die emansipasie van homself van slawerny aan die natuur, word hulle deur die liggaam-gees van nature beheer deur die vier sintuie: sig, gehoor, smaak en reuk.

Gees, die begeerte-: watter begeerte moet gebruik om gevoel en homself te dissiplineer en te beheer; om homself te onderskei as begeerte van die liggaam waarin dit is; en om die vereniging van homself met gevoel te bewerkstellig; dit het in plaas daarvan toegelaat om ondergeskik te wees aan en beheer te word deur die liggaam-gees in diens van die sintuie en aan die natuurvoorwerpe.

moraliteit: is vasbeslote in die mate dat 'n mens se gevoelens en begeertes gelei word deur die geluidlose stem van die gewete in die hart oor wat nie te doen is nie, en deur die gesonde oordeel van die rede, oor wat om te doen. Desondanks sal die gedrag, ongeag die sintuie, reguit en reg wees met betrekking tot jouself en met inagneming van ander. 'N Mens se sedes sal die agtergrond van jou geestelike houding wees.

mistiek: is die geloof in of die poging tot gemeenskap met God, deur meditasie of deur die nabyheid, die teenwoordigheid van of die gemeenskap met God te ervaar. Mistici is van elke nasie en godsdiens, en sommige het geen spesiale godsdiens nie. Hul metodes of praktyke wissel van stilte in stilte tot gewelddadige fisieke oefeninge en uitroepe en van individuele afsondering tot massademonstrasie. Mistici is gewoonlik eerlik in hul bedoelings en oortuigings en is ernstig in hul toewyding. Hulle kan in skielike ekstase tot pragtige hoogtes styg en in die diepte van depressie wegsak; hul ervarings kan kort of lang wees. Maar dit is slegs ervarings van gevoelens en begeertes. Dit is nie die resultaat van helder denke nie; hulle het nie kennis nie. Wat hulle as kennis van God beskou of as nabyheid aan God, hou altyd verband met die voorwerpe van sig, gehoor, smaak of reuk, wat van die sintuie is - nie van die self of van intelligensie nie.

Aard: is 'n masjien wat bestaan ​​uit die totale onintelligente eenhede; eenhede wat slegs as hul funksies bewus is.

dwang is die noodlot, dwingende optrede, gewoonlik onmiddellik, waaruit daar geen ontsnapping vir gode of mense is nie.

Noetic: Dit wat van kennis of verwant is aan kennis.

nommer: is een, 'n geheel, as 'n sirkel waarin alle getalle ingesluit word.

nommers: is die beginsels van wese, in kontinuïteit en verhouding tot eenheid, Eenheid.

een: is 'n eenheid, 'n eenheid of geheel, die oorsprong en insluiting van alle getalle as dele daarvan, in verlenging of voltooiing.

eenheid: is die regte verhouding van alle beginsels en dele
aan mekaar.

Opinie: word uitspraak uitgespreek na behoorlike oorweging van al die aspekte van die betrokke vak.

Geleentheid: is die fiksheid of gunstige tyd of toestand of plek vir aksie om enige gegewe doel te bereik en wat veral die behoeftes of begeertes van mense betref.

pyn: is 'n stel ontstellende sensasies as die straf van onbehoorlike denke of doen, en is die kennisgewing aan die doer van gevoel en begeerte om die oorsaak daarvan te verwyder.

passie: is die woedende gevoelens en begeertes rakende voorwerpe of onderwerpe van tesense.

geduld: is kalm en versigtige volharding in die bereiking van begeerte of doel.

Perfekte fisiese liggaam: is die staat of toestand wat die uiteindelike, die volledige is; waaruit niks verlore kan gaan nie, en ook nie daarby nie. Dit is die perfekte geslaglose liggaam van die Drie-eenheid in die ryk van
Permanensie.

persoonlikheid: is die liggaamlike menslike liggaam, die masker, in en deur wat die onbeduidende doener van begeerte en gevoelens dink en praat en handel.

pessimisme: is 'n geestelike houding wat geproduseer word deur die waarneming of oortuiging dat menslike begeertes nie bevredig kan word nie; dat die mense en die wêreld uit die gemeenskap is; en dat daar niks daaraan te doen het nie.

plan: is dit wat die weg wys of die wyse waarop die doel bereik word.

plesier: is die vloei van sensasies in ooreenstemming met die sintuie, en bevredigend om te voel en te begeer.

poësie: is die kuns om die betekenis van denke en ritme te vorm in vorms of woorde van genade of van krag.

Punt A: is dit wat sonder dimensie is, maar uit watter dimensies kom. 'N Punt is die begin van elke ding. Die ongemanifesteerde en die gemanifesteer word deur 'n punt gedeel. Die ongemanifesteerde manifesteer deur 'n punt. Die gemanifesteerde terugkeer na die ongemanifesteerde deur middel van 'n punt.

houding: is die balansstaat, die ewewig van verstand en beheer van die liggaam, waarin mens met gemak dink en optree, nie versteur word deur omstandighede of toestande of deur die gedagtes of dade van ander nie.

besittings: is benodigdhede soos voedsel, klere, skuiling en die middele om 'n persoon se posisie in die lewe te handhaaf; meer as dit en in alle ander opsigte is dit strikke, omgee en boeie.

Krag, Bewus: is begeerte, wat veranderings op sigself veroorsaak of wat verandering in ander dinge veroorsaak.

Pranayama: is 'n Sanskrit-term wat onderhewig is aan talle interpretasies. Prakties toegepas beteken dit die beheer of regulering van asemhaling deur voorgeskrewe oefeninge van gemete inaseming, skorsing, uitaseming, skorsing, en weer inaseming vir 'n sekere aantal sulke rondtes of vir 'n sekere tydperk. In die Yoga Sutras van Patanjali word pranayama as vierde gegee in die agt stappe of fases van joga. Die doel van pranayama word gesê dat dit die beheer van prana, of die beheer van die gees in konsentrasie is. Die praktyk van pranayama verwar en verslaan die doel egter, want denke is gerig op of op die asemhaling of op prana, en die tot stilstand kom in asemhaling. Hierdie denke en asemhaling stop die regte denke. Die bewuste lig wat in denke gebruik word - om die denker die onderwerp van sy denke bekend te maak - word verhinder om te vloei deur die natuurlike en gereelde stroom van fisiese asemhaling te stop. Die Bewuste Lig kom slegs op die twee neutrale punte tussen die in- en uitaseming en die inaseming en inaseming in. Die onderbreking hou die lig uit. Daarom geen lig nie; geen werklike denke nie; geen regte joga of unie nie; geen werklike kennis nie.

voorkeur: is die guns van iemand, plek of ding deur gevoel en begeerte, sonder behoorlike inagneming van reg of rede; dit verhoed ware geestelike visie.

vooroordeel: beoordeel 'n persoon, plek of ding waaraan gevoel en begeerte gekant is, sonder om te oorweeg of ongeag of dit reg of rede is. Vooroordeel verhoed reg en regverdige oordeel.

Beginsel: is die substratum waaruit alle beginsels is wat hulle is en waarmee hulle onderskei kan word.

Beginsel, A: is dit fundamenteel in 'n ding waarvan dit was, waardeur dit is wat dit is en waarvolgens die karakter daarvan bekend kan wees waar dit ook al is.

vordering: is die aanhoudende toename in die vermoë om bewus te wees, en in die vermoë om goed te gebruik van die waarvan een bewus is.

straf: is die straf vir verkeerde aksie. Dit is nie bedoel om pyniging en lyding vir die een te laat straf nie; dit is bedoel om die een te straf wat hy nie verkeerd kan doen sonder om binnekort of laat te ly nie, die gevolge van die verkeerde.

Doel: is die leidende motief in poging as die onmiddellike ding waarvoor een streef of die uiteindelike onderwerp bekend moet wees; Dit is die bewuste rigting van krag, die bedoeling in woorde of in aksie, die bereiking van gedagtes en moeite, die einde van bereiking.

Kwaliteit: is die graad van uitnemendheid ontwikkel in die aard en funksie van 'n ding.

Werklikheid, A: is 'n eenheid soos dit is, onverbonde, die ding self; wat een of ander bewus is van, in die staat of op die vliegtuig waarop dit is, sonder inagneming of verband met enigiets anders as dit.

Werklikheid, Relatief: die kontinuïteit van feite of dinge en hul verhouding met mekaar, in die staat en op die vlak waarop hulle waargeneem word.

Werklikheid, uiteindelik: Bewussyn, onveranderlik en absoluut; die teenwoordigheid van bewussyn in en deur elke aardse eenheid en drie-eenheid self en intelligensie dwarsdeur die tyd en ruimte in die ewige gedurende die hele kontinuïteit van sy voortdurende vordering deur steeds hoër grade om bewus te wees totdat dit een is en as bewussyn .

Realm of Permanence, The: deurdring die fantasiemagoria van hierdie menslike wêreld van geboorte en dood, soos wat sonlig die lug inasem wat ons inasem. Maar die sterflike sien en verstaan ​​die Realm net as ons die sonlig sien of verstaan. Die rede hiervoor is dat die sintuie en persepsies ongebalanseerd is, en nie ingestel is op dinge wat die tyd en die dood nie kan beïnvloed nie. Maar die Realm van Permanensie dra die menslike wêreld op en bewaar dit van absolute vernietiging, aangesien sonlig die lewe en groei van lewende dinge doen. Die bewuste mens in die liggaam sal die Realm van Permanensie verstaan ​​en waarneem, aangesien hy homself verstaan ​​en onderskei van die veranderende liggaam waarin hy begeer en voel en dink.

Rede: is die ontleder, reguleerder en regter; die administrateur van geregtigheid as die optrede van kennis volgens die wet van reg. Dit is die antwoord van vrae en probleme, die begin en die einde van denke, en die gids tot kennis.

Re-bestaan: is die doergedeelte wat die ander gedeeltes van homself in plaas daarvan verlaat om vanself, in die natuur, weer te bestaan, wanneer die dierlike menslike liggaam voorberei en gereed gemaak is om dit in te neem en 'n lewenswoning in daardie liggaam te inneem. Die dierlike liggaam word voorberei deur dit te oefen om van sy sintuie gebruik te maak, om te loop en om die woorde wat hy opgelei is, te herhaal. Dat dit doen, soos 'n papegaai, terwyl dit nog steeds dier is. Dit word mens sodra dit intelligent is, soos blyk uit vrae wat dit vra en wat dit verstaan.

Regeneration: is die ommekeer van generasie, voortplanting van liggaam. Dit beteken: die kiemselle in die liggaam word nie gebruik om 'n ander liggaam in die wêreld te bring nie, maar om te verander en 'n nuwe lewensorde aan die liggaam te gee. Dit is een deur die liggaam weer op te bou van 'n onvolledige manlike of vroulike liggaam tot 'n volledige en perfekte geslaglose liggaam, wat bereik word deur nie gedagtes aan seks te onderhou of aan seksuele dade te dink nie; en deur die aanhoudende geestelike houding om jou eie liggaam te wederbaar tot die oorspronklike perfekte toestand waaruit dit gekom het.

verhouding: is die oorsprong en volgorde in uiteindelike eenheid waardeur alle aardse eenhede en intelligente eenhede en intelligensies in Bewuste Samewerking verwant is.

Geloof: is die das van een of al vier die elemente van die natuur, soos van vuur of lug of water of aarde, deur die liggaamsintes van sig, gehoor, smaak of reuk, wat die bewuste doer in die liggaam terughou of bind aard. Dit word in gedagtes gedoen en handel deur aanbidding en brandoffers en liedjies en besprenkeling of onderdompeling in water en deur wierook aan een of meer gode van die elemente van vuur, lug, water of aarde.

verantwoordelikheid: hang af van die vermoë om reg van verkeerd te weet; Dit is die afhanklikheid en vertroue wat in een geplaas kan word om alles wat hy in die verlede en die hede gemaak het, te doen of in die toekoms sal maak, self verantwoordelik te maak. Verantwoordelikheid behels eerlikheid en waarheid, eer en betroubaarheid en ander eienskappe wat 'n sterk en vreeslose karakter vorm, wie se woord meer betroubaar is as 'n wettige kontrak.

opstanding: het 'n dubbele betekenis. Die eerste is die samestelling van die vier sintuie en die samestellers van die liggaam van die verlede, wat na die dood in die natuur versprei is en die herbou deur die asemvorm van 'n nuwe vleeslike liggaam om as die koshuis van die doener op sy terugkeer na die aarde lewe. Die tweede en werklike betekenis is dat die werker in die man of vrou liggaam die seksuele liggaam regenereer van die onvolmaakte man of vrou liggaam aan 'n liggaam waar die essensies van die twee geslagte in een perfekte fisiese liggaam saamgevoeg en herstel word, opgewek , tot sy voormalige en oorspronklike en onsterflike toestand van volmaaktheid.

wraak: is 'n hongerige begeerte om besering op 'n ander in vergelding te veroorsaak en as straf vir werklike of verbeelde onregte te ly en om jou begeerte tot wraak te bevredig.

ritme: is die karakter en betekenis van denke uitgedruk deur die maat of beweging in klank of vorm, of deur geskrewe tekens of woorde.

Regs: is die som van kennis waarvan een bewus is, as sy heerskappy van binne.

korrektheid: is die standaard van denke en aksie, soos die wet voorgeskryf en die gedragsreël, vir die beger van gevoel en begeerte in die liggaam. Dit is in die hart geleë.

Hartseer: is die depressie van gevoel deur passiewe denke.

Self, die Hoër: is die begeerte of begeertes wat die mens bewus is van hoër as bo, beter as die sensuele, vleeslike, triviale en kleinlike begeertes van sy alledaagse lewe. Die hoër self is nie 'n skeiding nie
begeerte in die mens, maar die mens dink aan 'n hoër self omdat dit as begeerte onlosmaaklik verwant is aan die selfheid van die kenner van sy drie-eenheid self, vandaar die ware bron van 'n mens se begeerte vir die "hoër self".

Selfbedrog: is die staat waarin die werker hom stel deur aantrekkingskrag of afstoting, voorkeure of vooroordeel aan te laat, die denke te beïnvloed.

Selfness: is kennis van homself as die kenner van die Drie-eenheid.

sensasie: is die kontak en indruk van natuureenhede om deur die sintuie en senuwees van die liggaam te voel, wat lei tot 'n gevoel, 'n emosie, 'n begeerte. Sensasie is nie 'n gevoel, 'n emosie of 'n begeerte nie. Sonder die liggaam het gevoel geen sensasie nie. Terwyl gevoel in die liggaam is, is daar 'n konstante stroom natuurlike eenhede wat deur die sintuie kom en deur die liggaam beweeg as indrukke oor gevoel, ietwat soos 'n indruk van ink op papier. Soos sonder die ink en die papier sou daar geen gedrukte bladsy wees nie, dus sonder die strome van die natuur eenhede en gevoel sou daar geen sensasie wees nie. Al die pyn en genot en emosies, al die vreugdes en hoop en vrese, die hartseer, somberheid en moedeloosheid is sensasies, die resultate van indrukke wat gemaak word om te voel deur kontak van die natuur eenhede. So ook is die antwoorde van begeerte na die indrukke wat gemaak word op gevoel, soos ywerigheid, bekerigheid, hebsug, pleegmoedigheid, rapacity, lust, of aspirasie. Maar begeerte op sigself sonder die liggaam is nie een van hierdie nie, net die gevoel is die indruk daarop gemaak deur die kontak met die natuur eenhede.

Sinne van die Liggaam: is die ambassadeurs van die natuur by die hof van die mens; Die verteenwoordigers van die vier groot elemente van vuur, lug, water en aarde, wat geïndividualiseer word as sig, gehoor, smaak en reuk van die menslike liggaam.

sentiment: is opinie uit gevoel en denke ten opsigte van 'n persoon, plek of ding.

sentimentaliteit: is die afwyking van gevoel deur vals sentiment.

geslagte: is die uitbeeldings in die natuur van die gedagtes van begeerte en gevoelens wat manlike en vroulike liggame tot gevolg het.

seksualiteit: is die hipnotiese toestand van gevoel en begeerte in 'n menslike liggaam wat vorms en fases van natuurbewustheid of natuurlike dronkenskap ervaar.

oë: is 'n vuur eenheid wat optree as die ambassadeur van die vuurelement van die natuur in die menslike liggaam. Gees is die kanaal waardeur die vuurelement van die natuur en die generatiewe sisteem in die liggaam optree en op mekaar reageer. Gesig is die aardse eenheid wat die organe van die generatiewe sisteem verbind en koördineer en funksioneer as 'n gesig deur die korrekte verhouding van sy organe.

stilte: is kennis in rus: bewuste kalmte sonder beweging of klank.

sonde: is die denke en doen wat jy weet om verkeerd te wees, teen regtigheid, wat mens weet om reg te wees. Enige afwyking van wat 'n mens weet om reg te wees, is sonde. Daar is sondes teen jouself, teen ander en teen die natuur. Die strawwe van sonde is pyn, siekte, lyding en uiteindelik die dood. Die oorspronklike sonde is die gedagte, gevolg deur die seksuele daad.

vaardigheid: is die graad van kuns in die uitdrukking van wat mens dink en begeer en voel.

Slaap: is om die gevoel en begeerte van die doer, van die senuweestelsel en van die vier sintuie van die liggaam te verlaat en in droomlose slaap in homself af te tree. Die loslaat word veroorsaak deur die verslapping van die aktiwiteite van die liggaam as gevolg van die noodsaaklikheid van rus, die natuur om die afval te herstel en die liggaam tydens die afwesigheid van die dokter te kondisioneer. Dan is die dokter uit voeling met die natuur en kan hy nie sien, hoor, raak of ruik nie.

Ruik: is 'n eenheid van die aarde element, die verteenwoordiger van die aarde element in 'n menslike liggaam. Reuk is die grond waarop die aardse element van die natuur en die spysverteringstelsel in die liggaam ontmoet en kontak. Sig handelinge met gehoor, gehoorprobleme deur smaak, smaak dade in reuk, reuk dop op die liggaam. Sight is die vurige, hoor die lug, smaak die waterige, en ruik die soliede aardse. Reuk is die basis waarop die ander drie sintuie optree.

slaapwandeling: loop dit in die diepte van slaap, die doen van dinge deur die slaper asof dit wakker is, en in sekere gevalle om feite uit te voer wat die somnambulis nie wakker sou maak nie. Somnambulisme is die gevolg van passiewe denke terwyl dit wakker is; en sulke passiewe denke maak diep indrukke op die asemvorm. Dan word die droom wat in die wakker toestand gedroom word, soms outomaties deur die asemvorm uitgevoer, volgens die plan wat die somnambulis daarop skryf.

Somnambulis, A: is 'n slaapwandelaar, een wat verbeeldingryk is en wie se astrale lyf en asemvorm indrukwekkend en onderhewig is aan voorstelle; een wat dink aan wat hy graag wil doen, maar vrees om te doen. Die dinge waaroor hy gedink het in die dagdroom in die wakker toestand word later deur sy asemvorm tydens die slaap ingestel. Maar wakker word hy nie bewus van wat sy liggaam gemaak is om aan die slaap te raak nie.

siel: Die onbepaalde iets van godsdienste en filosofieë, soms gesê dat dit onsterflik is en op ander tye gesê word dat dit aan die dood onderhewig is, waarvan die oorsprong en bestemming op verskillende maniere verantwoord is, maar wat altyd die hulp was om deel te wees van of die mens liggaam. Dit is die vorm of passiewe kant van die asemvorm van elke menslike liggaam; sy aktiewe kant is die asemhaling.

ruimte: is stof, die ewig onbewuste en onbewuste niks, dit is die oorsprong en oorsprong van elke gemanifesteerde ding. Dit is sonder grense, dele, state of dimensies. Dit is deur elke eenheid van die natuur waarin alle dimensies bestaan ​​en alle natuur beweeg en bestaan.

Gees: is die aktiewe kant van 'n natuur-eenheid wat deur die ander of passiewe kant van homself energiseer en funksioneer, wat materie genoem word.

spiritisme:. gewoonlik genoem spiritualisme, het te make met die natuursprietjies of elementale van die vuur, lug, water en aarde en soms met dele van die mens wat van die aardse lewe af weggegaan het. Dit word gewoonlik gesien of gekommunikeer deur middel van 'n medium in trance. In trance is die stralende of astrale liggaam van die medium die materiaal of vorm wat gebruik word waarin die vertakte een verskyn en deeltjies uit die vleeslike liggaam van die medium en die deeltjies van die kykers se liggame kan afgetrek word om die voorkoms van liggaam en gewig te gee . Ten spyte van die onkunde en misleiding wat verband hou met sulke materialisaties by seances, kan dele van die een wat dood is, terugkom en deur middel van die instrumentaliteit van 'n medium verskyn.

stof: is onbeperkte ruimte, sonder dele, homogeen, dieselfde deurgaans, die alles wat "niks", onbewuste samehorigheid bevat, wat tog in die natuur teenwoordig is.

sukses: is in die bereiking van doel.

Succubus: is 'n onsigbare vroulike vorm wat probeer om obsessie of seksuele verhouding met 'n man tydens die slaap te hê. Soos die inkubus, is succubi van twee soorte, en wissel in vorm en voorneme. Incubi en succubi moet nie onder enige verskoning geduld word nie. Hulle kan baie kwaad doen en ongemoeid van lyding vir 'n mens veroorsaak.

Simbool, A:is 'n sigbare voorwerp om 'n onsigbare onderwerp voor te stel, waarvan 'n mens self moet dink of met betrekking tot 'n ander vak.

Smaak: is 'n eenheid van die waterelement van die natuur gevorder tot die mate van waarnemendheid as natuurminister in die menslike liggaam. Smaak is die kanaal waarin die waterelement van die natuur en die sirkulasiestelsel in die liggaam in mekaar sirkuleer. Smaak is die aardse eenheid wat die eenhede van lug en aarde in sy eenhede van water verbind, om hulle voor te berei vir sirkulasie en vertering en in sy eie organe om as smaak te funksioneer.

denker: Die eintlike denker van die Drie-Enige Self is tussen sy kêrel en sy mens in die menslike liggaam. Dit dink met die verstand van reg en die verstand. Daar is geen huiwering of twyfel in sy denke nie, geen meningsverskil tussen sy reg en rede nie. Dit maak geen foute in sy denke nie; en wat dit meen, is dadelik effektief.

Die doener-in-die-liggaam is krampagtig en onvas in denke; sy gevoel-en-begeerte-gedagtes stem nie altyd ooreen nie, en hul denke word beheer deur die liggaam-gees wat deur die sintuie en deur die objekte van die sintuie dink. En in plaas van met die helder lig, word die denke gewoonlik in 'n mis gedoen en met die lig in die mist. Die beskawing in die wêreld is egter die resultaat van die denke en gedagtes wat dit gemaak het. Sou sommige van die doeners in menslike liggame besef dat hulle die onsterflikes is wat hulle is, en om te beheer in plaas daarvan om deur hul liggaamsgees beheer te word, kan hulle dan die aarde in 'n tuin maak wat in alle opsigte beter is as die eendag. paradys.

dink: is die bestendige hou van die Bewuste Lig binne die onderwerp van die denke. Dit is 'n proses van (1) die keuse van 'n vak of die formulering van 'n vraag; (2) om die Bewuste Lig daarop te draai, wat gedoen word deur 'n mens se onverdeelde aandag daarop te gee; (3) deur die bestendige hou en die bewuste lig op die onderwerp of vraag fokus; en (4) deur die Lig as 'n punt op die onderwerp te bring. Wanneer die Bewuste Lig op die punt gefokus word, word die punt oopgemaak in die volle kennis van die vak wat gekies is of in antwoord op die geformuleerde vraag. Dink beïnvloed vakke volgens hul vatbaarheid en deur die reg en die krag van die
dink.

Dink, Aktief: is die bedoeling om oor 'n onderwerp te dink en die poging om die Bewuste Lig binne die onderwerp te hou, totdat die onderwerp bekend is, of totdat die denke afgelei of omgedraai word tot 'n ander onderwerp.

Dink, passief: is die denke wat sonder enige vaste bedoeling gedoen word; dit word begin deur 'n vlietende gedagte of 'n indruk van die sintuie; die ledig of dagdroom wat een of al drie die gedagtes van die doer in so 'n lig betrek
soos in die psigiese atmosfeer mag wees.

Dink dat dit nie gedagtes skep nie, dit is die lot: Hoekom dink 'n persoon? Hy dink omdat sy sintuie hom dwing om te dink oor voorwerpe van die sintuie, oor persone en gebeure, en sy reaksies daarop. En wanneer hy dink hy wil iets wees, iets doen of iets kry of iets hê. Hy wil! En as hy wil, heg hy homself en die lig in 'n gedagte, aan wat hy wil; hy het 'n gedagte geskep. Dit beteken dat die lig in sy denke saamgesweis is met sy begeerte wat wil hê, aan die saak en die gang van sake, of aan die voorwerp of ding wat hy wil hê. Deur die gedagte het hy die Lig en homself geheg en gebind. En die enigste manier waarop hy ooit die Lig en homself van daardie band kan bevry, is om los te wees; dit wil sê, hy moet die gedagte wat hom bind, balanseer deur die lig en sy begeerte te bevry van die ding wat dit is wil. Om dit te doen, neem dit gewoonlik ontelbare lewens, ouderdomme, om te leer, te verstaan; om te verstaan ​​dat hy nie so goed en so vrylik kan optree met die ding waaraan hy geheg en gebind is nie, soos hy kan as hy nie geheg was nie, nie gebonde nie. U begeerte is jy! Die aksie of ding wat u wil hê, is nie u nie. As u u deur 'n gedagte daaraan heg en daaraan bind, kan u nie so goed optree asof u ongebonde is en vry is om sonder gebondenheid op te tree nie. Daarom is die denke wat nie gedagtes skep nie, om vry te wees om te dink, en om nie te wil hê, te hê, vas te hou nie, maar om op te tree, te hê, te hou, sonder om gebonde te wees aan die daad, aan wat jy het, aan wat jy het hou. Dit wil sê om in vryheid te dink. Dan kan jy helder dink, met helder lig en met krag.

Gedagte A: is 'n lewende wese in die natuur, begryp en gestateer in die hart deur gevoelens en begeertes met die Bewuste Lig, uitgewerk in en uitgegee uit die brein, en wat weer as 'n daad, voorwerp of gebeurtenis sal uitsteek tot dit is gebalanseerd. Die ouerdoener van die gedagte is verantwoordelik vir alle resultate wat daaruit voortvloei totdat die gedagte gebalanseerd is; dit is deur die ervarings van die exteriorisaties, die leer van ervarings, die dader
bevry die Lig en die gevoel en begeerte van die voorwerp van die natuur waaraan hulle gebind is, en so verkry kennis.

Gedink, balanseer 'n: Dink trek die Lig uit 'n gedagte wanneer gevoel en begeerte in ooreenstemming met mekaar is en albei is in ooreenstemming met selfstandigheid aangaande die daad, voorwerp of gebeurtenis wat deur I-heid getuig is. Dan dra die denke oor en herstel die Lig na die etiese atmosfeer en die gedagte is gebalanseer, ophou om te bestaan.

Gedagte, die balanseringsfaktor in 'n: is die punt wat die gewete op 'n gedagte stempel as sy seël van afkeuring tydens die skepping van die gedagte deur gevoel en begeerte. Deur al die veranderinge en exteriorizations van die gedagte bly die punt tot die balansering van daardie gedagte. Die punt en die gedagte verdwyn wanneer die gedagte gebalanseer word.

Gedagte, reël: 'N Mens se voorsittende gedagte in die tyd van die dood is die heersende gedagte vir die volgende lewe op aarde. Dit kan verander word, maar terwyl dit regeer, beïnvloed dit sy denke, help met die keuse van sy medewerkers en lei
of stel hom voor aan ander van soortgelyke denke. Dit besluit dikwels in die keuse van 'n beroep of besigheid of beroep wat hy deur die lewe kan volg. Terwyl dit sy heersende gedagte bly, maak dit sy ingesteldheid en gee
kleur na sy uitkyk op die lewe.

Gedagtes, Besoek: Gedagtes sirkuleer; hulle is so gierig soos hul ouers is; hulle besoek mekaar in die geestelike atmosferes van mense weens die doelstellings en voorwerpe waarvoor hulle geskep word, en hulle ontmoet in die atmosfeer van die soortgelyke belange van die mense wat hulle skep. Gedagtes is die hoofoorsake van die vergadering en assosiasie van mense; Die gelykenis van hul gedagtes trek mense saam.

tyd: is die verandering van eenhede of van massa eenhede in hul verhouding met mekaar. Daar is baie soorte tyd in die wêreld en in die verskillende state. Byvoorbeeld: die massa van eenhede wat die son, die maan, die aarde, wat in hul verhouding met mekaar verander, word as sontyd, maan tyd, aardtyd gemeet.

transmigrasie: is die proses wat die binding van die menslike en vroulike kieme deur die asemvorm, die siel van die toekomstige liggaam, by bevrugting volg. Dit is die opeenvolgende migrasie en versameling van al die
elemente en lewens- en tikvorme van die mineraal- en plantaardige en dierlike koninkryke van die natuur waarin hulle na die dood versprei is, en met betrekking tot die bou van hulle in 'n nuwe menslike liggaam, 'n nuwe heelal, volgens die siel, die vorm van die liggaam om wees en berei dit voor as die vleeslike verblyf vir die terugkeer en herbestaan ​​van die doergedeelte van die Drie-eenheid. Die migrasie van die bestanddele van die liggaam is oor of deur hierdie koninkryke
van die natuur: die mineraal of elementêre, die plant of groente en dier, in 'n baba. Dit is die einde van die transmigrasie van die siel, die vorm, vir die mens, oor of deur drie koninkryke van die natuur in die mens.

Drie-eenheid self: Die ondeelbare selfkennende en onsterflike Een; sy identiteits- en kennisdeel as kennisgewer; sy reg en rede deel as denker in die ewige; en sy begeerte en gevoel deel as doer, wat gereeld op die aarde voorkom.

Drie-eenheid Self van die Wêrelde, Die: is as die identiteit van die noetiese wêreld van Triune Selves, en staan ​​in verhouding tot die Hoogste Intelligensie, net soos die Drie-enige Self tot sy Intelligensie.

Trust: is die fundamentele geloof in die eerlikheid en waarheid van ander mense, want daar is die diepgaande eerlikheid in die een wat vertrou. As 'n mens teleurgestel word deur sy misplaasde vertroue in 'n ander, moet hy
moenie vertroue in homself verloor nie, maar hy moet leer om versigtig te wees, versigtig te wees vir wat en in wie hy vertrou.

waarheid:is die begeerte om eenvoudig te dink en te praat oor dinge sonder om voornemens te wees om die onderwerp waaroor gedink of gepraat word, te vervals of verkeerd voor te stel. Natuurlik word verstaan ​​dat 'n mens nie moet onthul nie
gierige of nuuskierige mense alles wat hy weet.

tipes: 'N Tipe is die aanvanklike of begin van die vorm, en die vorm is die insluiting en voltooiing van die tipe. Gedagtes is die tipes van die diere en voorwerpe en vorm vorms soos die uitdrukkings van menslike gevoelens en begeertes op die natuurskerm.

begrip: is om te sien en te voel wat dinge van hulleself is, wat hul verhoudings is en om te verstaan ​​waarom hulle so is en so verwant is.

Eenheid, A: is 'n ondeelbare en onherleibare een, 'n sirkel met 'n ongemanifesteerde sy, soos getoon deur 'n horisontale deursnee. Die gemanifesteerde sy het 'n aktiewe en 'n passiewe kant, soos getoon deur 'n middel-vertikale lyn. Veranderinge wat deur hul interaksie aangebring word, word bewerkstellig deur die teenwoordigheid van die ongemanifesteerde deur albei. Elke eenheid het die potensiaal om een ​​te word met die uiteindelike werklikheid - Bewussyn - deur die voortdurende progressie daarvan om altyd bewus te wees
hoër grade.

eenhede: Die opleiding en opleiding van eenhede is gebaseer op die stelling dat elke aardse eenheid die potensiaal het om 'n intelligensie te word. Die opleiding van die eenheid word in 'n Universiteit van Wette aangebied. 'N Universiteit van Wette is 'n
volmaakte, geslaglose fisiese liggaam van die Realm van Permanensie, wat deur die Doper en Denker en Kenner van 'n Drie-eenheid Self bepaal word volgens die Ewige Orde van Progressie.

Die opvoeding van die onbedoelde eenheid van die natuur bestaan ​​uit die toename om agtereenvolgens bewus te wees van sy funksie deur alle grade totdat dit uiteindelik van die Universiteit afgestudeer word om 'n intelligente eenheid buite die natuur te word.

Die grade in die volmaakte liggaam is: verbygaande eenhede, komposoneenhede en sindereenhede, en uiteindelik is daar die asemhalingseenheid wat in opleiding van die natuur afgestudeer is en 'n intelligente eenheidsbewustheid is. as self en of almal
dinge en wette. Oorlopende eenhede word deur die komponiste saamgestel en funksioneer as struktuur in alle dele van die universiteitsliggaam. Tydens hulle oorgangsverblijf word hulle bemagtig en gehef as wette en gestuur om die bedryfswette van die natuur te wees. Sense-eenhede is die ambassadeurs van die groot elemente vuur, lug, water en aarde wat die vier stelsels-generatiewe, respiratoriese, bloedsomloop- en spysverteringstelsel moet lei - waarvan die organe
is bedryfsonderdele. Die asemvorm-eenheid koördineer die sintuie en stelsels en organe in die funksionele grondwet van die liggaam.

Eenhede, Natuur: word onderskei deur bewus te wees as slegs hul funksies. Natuur-eenhede is nie bewus nie of enigiets. Daar is vier soorte: vrye eenhede wat ongebonde is en nie aan ander eenhede in massa of struktuur gekoppel is nie; verbygaande eenhede, wat vir 'n tyd in struktuur of massa saamgestel is en dan oorgedra word; komponent eenhede wat vir 'n tyd tydelike eenhede saamstel en hou; en gevoelseenhede, soos sig, gehoor, smaak en reuk, wat die vier stelsels van die menslike liggaam beheer of beheer. Alle natuur eenhede is onbeduidend.

Eenheid, 'n Orgaan: Deur middel van een selverbindingseenheid hou 'n orgaaneenheid verband met al die selle waarvan die orgaan saamgestel is, sodat dit sy funksie of funksies kan uitvoer wat dit aan die ander organe verbind in die een van die vier stelsels in die liggaam waaraan dit behoort.

Eenhede, Sin: is die vier skakel natuur-eenhede in die liggaam wat die vier sintuie van sig, gehoor, smaak en reuk verbind en verbind met hul onderskeie vier stelsels: sig met die generatiewe, gehoor met die respiratoriese smaak met die sirkulatiewe en ruik met die spysverteringskanaal; en met die vier elemente: vuur, lug, water en aarde.

nietigheid: is die ongesiene en onaangeraakte leegheid van al die voorwerpe of posisies en sessies wat in die wêreld verlang word, in vergelyking met die Realm van Permanensie; dit verstaan ​​nie die nutteloosheid van die strewe na die
genot van gewildheid, en opgewondenheid en voorkoms van situasies, wanneer hul ewigheid in vergelyking met die wilskrag vergelyk word in die praktyk van eerlikheid en waarheid.

Vices, Cloaks van: hier sogenaamde, is goddelose en verdorwe begeertes van 'n doer in die menslike lewe, wat in sy na die dood lyers veroorsaak, terwyl die werker van hulle probeer skei. Die basiese begeertes as 'n mantelmantel ly ook,
want hulle het geen middele van genade sonder 'n menslike liggaam nie. Daarom soek hulle dikwels die atmosfeer van 'n mens wat graag begeertes het en wat gewillig is of 'n slagoffer word van die drang na dronkenskap of misdaad.

hoofde: is krag, sterkte van wil, in die praktyk van eerlikheid en waarheid.

Will, Free: Will is die dominante begeerte, van die oomblik, van 'n tydperk of van die lewe. Dit oorheers sy teenstrydige begeertes en mag die begeertes van ander oorheers. Desire is die bewuste krag binne, wat veranderinge op sigself kan veroorsaak of wat ander dinge verander. Geen begeerte in die mens is vry nie, want dit is geheg of heg homself aan voorwerpe van die sintuie wanneer jy dink. Een begeerte kan beheer word of beheer word deur 'n ander begeerte, maar geen begeerte kan 'n ander begeerte verander of verplig wees om homself te verander nie. Geen krag behalwe sy eie kan dit verander nie. 'N Begeerte kan gedemp, gekneus en ondergeskik gemaak word, maar dit kan nie gemaak word om homself te verander nie, tensy dit kies en wil verander. Dit is gratis om te kies of dit self sal verander of nie. Hierdie mag om te kies of dit aan hierdie of daardie ding bly of dit sal loslê en onaangeraak word, is sy punt van vryheid, die punt van vryheid wat elke begeerte is en het. Dit kan sy punt uitbrei na 'n gebied van vryheid deur bereid te wees, te doen of te hê, sonder om homself te verbind tot wat dit wil wees, om te doen of te hê. Wanneer die testament dink sonder om geheg te word aan wat dit dink, is dit vry en het dit vryheid. In vryheid kan dit wees of doen of hê wat dit wil wees of doen of hê, solank dit onaanvaarbaar bly. Vrye wil is onverbonde, unattachment.

wysheid: is die korrekte gebruik van kennis.

werk: is geestelike of liggaamlike aktiwiteit, die middele en die wyse waarop die doel bereik word.

Wêreld, Noet: is nie 'n natuurwêreld nie; Dit is die intelligente koninkryk of kennis van die Realm van Permanensie, 'n eenheid wat saamgestel is uit die sintetiese atmosferes van alle Drie-enige Selves en van die wette wat die natuur regeer. Dit is die onveranderlike ewige kennis met betrekking tot alle drie-en-twintig-selle en met betrekking tot die geheel van die verlede, hede en wat vasgestel is as die toekoms van die vier wêrelde van die aardbol. Die toenemende kennis en kennis van die sintuie in die menslike wêreld deur ervaring en eksperimentering kan nie by die wêreld van kennis voeg nie. Dit is soos produkte van somer en winter, wat kom en gaan. Die wêreld van kennis
is die som van die kennis van alle Triune Selves, en die kennis van alles is beskikbaar vir elke drie-eenheid self.

Verkeerde: is daardie gedagte of daad wat 'n afwyking is van wat mens reg is.