Harold W. PercivalMet betrekking tot hierdie ongewone gentleman, Harold Waldwin Percival, is ons nie so bekommerd oor sy persoonlikheid nie. Ons belangstelling lê in wat hy gedoen het en hoe hy dit bereik het. Percival het verkies om onopvallend te bly, soos hy in die skrywer se voorwoord daarop gewys het Dink en Destiny. Dit was as gevolg daarvan dat hy nie 'n outobiografie wou skryf of 'n biografie geskryf het nie. Hy wou hê sy geskrifte moet op hul eie meriete staan. Sy bedoeling was dat die geldigheid van sy uitsprake getoets word volgens die mate van selfkennis binne die leser en nie beïnvloed word deur Percival se eie persoonlikheid nie.

Nietemin wil mense iets van 'n skrywer van kennis weet, veral as hulle sterk beïnvloed word deur sy idees. Soos Percival in 1953 oorlede is, op die ouderdom van vier-en-tagtig, is daar niemand wat nou leef nie, wat hom in sy vroeë lewe geken het en slegs 'n paar wat besonderhede van sy latere lewe ken. Ons het die paar feite wat bekend is, versamel. Dit moet egter nie as 'n volledige biografie beskou word nie, maar eerder 'n kort skets.

(1868 - 1953)

Harold Waldwin Percival is gebore in Bridgetown, Barbados, Britse Wes-Indiese Eilande, op April 15, 1868, op 'n plantasie in besit van sy ouers. Hy was die derde van vier kinders, waarvan niemand hom oorleef het nie. Sy Engelse ouers, Elizabeth Ann Taylor en James Percival, was toegewyde Christene. Tog het baie van wat hy as 'n baie jong kind gehoor het, nie redelik gesien nie, en daar was geen bevredigende antwoorde op sy baie vrae nie. Hy het gevoel dat daar diegene moet wees wat geweet het en op 'n baie vroeë ouderdom bepaal het dat hy die "wyse" sou vind en van hulle sou leer. Soos die jare verloop het, het sy begrip van die "wyse" verander, maar sy doel om selfkennis te verkry, het gebly.

Toe Harold Percival tien jaar oud was, het sy pa gesterf en het sy ma na die Verenigde State verhuis, in Boston, en later in New York City, gevestig. Hy het sowat dertien jaar na sy ma na 1905 se dood gesorg. 'N ywerige leser, hy was grootliks selfopvoed.

In New York was Percival geïnteresseerd in Theosofie en het hy by The Theosophical Society in 1892 aangesluit. Die samelewing verdeel in faksies na die dood van William Q. Regter in 1896. Percival het later die Theosophical Society Independent georganiseer, wat ontmoet het om die geskrifte van Madame Blavatsky en Oosterse "skrifte" te bestudeer.

In 1893, en twee keer in die volgende veertien jaar, het Percival die unieke ervaring gehad van "bewus van bewussyn", 'n kragtige geestelike en etiese verligting. Hy het gesê: "Om bewus te wees van bewussyn, openbaar die 'onbekende' aan die een wat so bewus was. Dan is dit die plig van die een om bekend te maak wat hy kan om bewus te wees van bewussyn. "Hy het gesê dat die waarde van daardie ervaring was dat hy hom in staat gestel het om te weet oor enige onderwerp deur 'n verstandelike proses wat hy" werklike denke "noem. "Omdat hierdie ervarings meer geopenbaar is as wat in die Teosofie vervat is, wou hy oor hulle skryf en hierdie kennis met die mensdom deel.

Van 1904 tot 1917, Percival gepubliseer 'n maandelikse tydskrif, Die Woord, wat toegewy was aan die broederskap van die mensdom en 'n wêreldwye verspreiding gehad het. Baie vooraanstaande skrywers van die dag het bygedra tot die tydskrif en al die uitgawes bevat ook 'n artikel deur Percival. Hierdie vroeë geskrifte verdien hom 'n plek Wie is wie in Amerika.

In 1908, en vir 'n aantal jare, het Percival en verskeie vriende ongeveer vyfhonderd hektaar boorde, landbougrond en 'n blik in New York besit en bedryf. Toe die eiendom verkoop is, het Percival ongeveer tagtig hektaar gehou waarop daar 'n klein huisie was. Dit is waar hy gedurende die somermaande gebly het en sy tyd gewy aan die voortdurende werk op sy manuskripte.

In 1912 het hy begin om materiaal vir 'n boek te omskryf wat sy volledige denkstelsel bevat. Omdat sy liggaam stil moes wees terwyl hy gedink het, het hy gedikteer wanneer hulp beskikbaar was. In 1932 is die eerste konsep voltooi; dit was genoem Die wet van denke. Hy het voortgegaan om die manuskrip oor en oor te werk om dit te verduidelik en te wysig. Hy wou nie hê dit sou 'n raaiselboek wees nie en was vasberade om sy werk in akkuraat gepaste woorde egter lank of groot te beklee. Die titel is verander na Dink en Destiny en uiteindelik in 1946 gedruk.

Hierdie eenduisend-bladsy meesterstuk is oor 'n tydperk van vier-en-dertig jaar geproduseer. Hierdie boek dek die onderwerp van die mens en sy wêreld in volledige besonderhede. Daarna het hy in 1951 gepubliseer Man en vrou en kind en in 1952, Vrymesselary en sy simbole en Demokrasie is selfregering. Die drie kleiner boeke is gebaseer op Dink en Destiny en behandel geselekteerde vakke van belang in meer detail.

In 1946 het Percival, met twee vriende, die The Word Publishing Co., wat sy boeke gepubliseer en versprei, gevorm. Gedurende hierdie tydperk het Percival gewerk om manuskripte vir addisionele boeke voor te berei, maar hy het hom altyd beskikbaar gestel om die baie vrae van korrespondente te beantwoord.

Die Woordstigting, Inc is in 1950 gestig om alle boeke wat deur Harold W. Percival geskryf is, bekend te maak aan die mense van die wêreld en om te verseker dat sy nalatenskap vir die mensdom voortduur. Percival het die kopiereg vir al sy boeke aan The Word Foundation, Inc. toegewys.

Op Maart 6, 1953, het Percival 'n paar weke voor sy vyf-en-tagtig verjaardag met natuurlike oorsake in New York City oorlede. Sy liggaam is veras, volgens sy wense.

Daar is gesê dat niemand Percival kon ontmoet sonder om te voel dat hulle 'n werklike merkwaardige mens ontmoet het nie. Sy werke verteenwoordig 'n hoë prestasie in die aanspreek van die ware staat en potensiaal van die mens. Sy bydrae tot die mensdom kan 'n verreikende uitwerking hê op ons beskawing en beskawings wat kom.